Endelig kan Bjørn Aase Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon, ønske velkommen inn i det flunkende nye kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Klappet og klart for Lysebotn 2

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00

Kilde: Lyse

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes offisieltav statsminister Erna Solberg i dag. Byggearbeidet har pågått i fem år og prosjektet har en kostnadsramme på nær 2 milliarder kroner. Det nye kraftverket gir 15 prosent mer energi enn det gamle som nå stenges.

Det nye kraftverket, Lysebotn 2, er utstyrt med to moderne turbiner som yter 370 MW og produserer i alt 1500 GWh per år ved å utnytte et vannfall på 685 meter. Effekten øker med 75 prosent. Kraftverket vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander, og kraftstasjonens fleksibilitet er tilpasset morgendagens kraftmarked.

Den nye kraftstasjonen i Lysebotn er en viktig milepæl i arbeidet med å modernisere kraftproduksjonen i Lysekonsernet. 

Økt fallhøyde fra vannmagasinet til kraftstasjonen gir en økt årlig kraftproduksjon på 180 GWh. Vannressursen er uendret, men den utnyttes på en mer effektiv måte.

Større installert effekt gir muligheter for å produsere store mengder energi på kort tid. Denne fleksibiliteten er tilpasset et kraftmarked hvor en økende andel av kraftproduksjonen baseres på vind og sol som har begrensede muligheter for å balansere kraftproduksjonen i tråd med etterspørselen. 

Det ligger i ryggraden vår å produsere fornybar, regulerbar vannkraft. Med Lysebotn 2 vil vi ha en vannkraftproduksjon som er godt posisjonert for å skape verdier for de 16 eierkommunene våre i flere tiår fremover, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.   

I hundre år har det vært produsert vannkraft i tilknytning til Lysefjorden. Det gamle kraftverket i Lysebotn var en nasjonal stolthet da det sto ferdig tidlig på 1950-tallet. Nå er dette kraftverket erstattet med Lysebotn 2 som skal videreføre tradisjonene på en god måte til beste for samfunnet. 

Et godt miljøprosjekt 

Lysebotn 2 kan på mindre enn ett minutt mobilisere 500 000 hestekrefter, og når 60 000 liter vann i sekundet møter turbinhjulet blir resultatet høy effekt. 

Etter mer enn en million arbeidstimer igangsettes Lysebotn 2 etter vedtatt tidsplan og innenfor kalkulert kostnadsramme. Inngrepene i naturen er minimale. 

Lysebotn 2 er godt posisjonert for framtiden. Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal. 

Lysebotn 2 ble vedtatt bygget av bedriftsforsamlingen i 2012 etter grundige vurderinger for å sikre den totalt sett beste utbyggingsløsningen med hensyn til både økonomi og miljø. 

På forsiden nå

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet mandag at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:57
Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Først etter at anleggsarbeidene startet opp på Sørmarkfjellet, ble undersøkelsene av fuglelivet i området ferdigstilt og hubro funnet. SV spør om energiministeren vil stanse anleggsarbeidet.
Mandag, 27 mai, 2019 - 10:37
Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen, konkluderer ny rapport fra NUPI.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:19
BKK samler all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme.
Mandag, 27 mai, 2019 - 13:24
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57