Ny kompetanse, fagleg oppdatering og rekruttering, det er mange fordelar med lærlingar. Her er Tussa sine 13 lærlingar i Ørsta. I tillegg kjem 6 lærlingar i Ulsteinvik. (Foto: Tussa)

Tussa satsar på lærlingar

Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22

Kelde: Tussa

Haustfargane byrjar så vidt å bli synlege i fjellsidene, og Opplæringskontoret for elektrofag er ute på sin årlege signeringsturne. Sju nye lærlingar skal skrive under lærlingkontrakt i Tussa. Alt i alt har Tussa Installasjon 19 lærlingar i elektrofag fordelt på avdelingane i Ørsta og Ulsteinvik.

- Tussa er blant dei som tek inn flest lærlingar i fylket i år. Det er vi glade for. I dag er det ikkje ei sjølvfølge for elevane å få seg læreplass, seier Espen Hoddevik i Opplæringskontoret for elektrofag.

Viktig å satse på lærlingar

Tussa Installasjon tek inn lærlingar både fordi det er eit samfunnsansvar, og fordi det tilfører nye krefter og kompetanse til bedrifta.

- Læretida er ein viktig del av utdanningsløpet for ein elektrikar, og det vil vi støtte opp om. Med lærlingane følgjer også oppdatering i læreplanar og utvikling i faget, og det er noko vi haustar godt av. I tillegg ønskjer mange å halde fram med å jobbe for oss etter læretida, så det fungerer også som ein rekrutteringskanal. I dag har vi montørar, basar og prosjektleiarar som starta som lærlingar hos oss, seier Roar Stenersen, adm. direktør i Tussa Installasjon.

Godt integrerte i bedrifta

Roar Stenersen har nettopp ønskt dei fem nye lærlingane ved avdelinga i Ørsta velkommen. No sit det 13 lærlingar i elektrikaruniform rundt møtebordet, klare for å få vite meir om bedrifta og kva som vert venta av dei på jobb. Det blir lagt stor vekt på godt arbeidsmiljø, å vere serviceinnstilt i møte med kundane og å vere ein god ambassadør for bedrifta.

I samtalane etterpå vert dette trekt fram som positivt av lærlingane.

- Det er godt arbeidsmiljø og høg kompetanse blant montørane, seier ein. Ein annan trekkjer fram varierte dagar og oppgåver. – Her får vi jobba både på både små og store prosjekt, hos bedrifter, industri og privatpersonar.

Knapt med læreplassar

For dei som står utan læreplass så er rådet frå Opplæringskontoret enkelt. Ikkje gi opp.

- Vi veit av erfaring at for mange så ordnar det seg utover hausten, seier Hoddevik. – Det gjeld å stå på og halde kontakta med bedriftene.

Yrkesfaga sitt år 2018

2018 er yrkesfaga sitt år, og for fyrste gong på mange år vel like mange yrkesfag som studiespesialisering. I overkant av 34 500 norske elevar starta på yrkesfag på vidaregåande no i haust. Det er halvparten av dei nærare 69 500 elevane som har fått plass, viser dei nasjonale inntakstala for vidaregåande opplæring (ref. yrkesfag.no).

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58