Multiconsult har en lang historie å vise til i Tanzania. Nå er et nytt engasjement på plass gjennom en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden. Bildet er fra et informasjonsmøte i landsbyen Makombe. (Foto: Multiconsult)

Mer å gjøre i Tanzania

Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57

Kilde: Multiconsult

Ambassadens portefølje innen kraft og fornybar energi beløper seg i dag til om lag en milliard kroner, og den signerte kontrakten omfatter følgende hovedområder:

  • Vurderinger og studier knyttet til ambassadens bistandsportefølje innen fornybar energi og kraftmarkeder
  • Bistand til ambassadens partnere knyttet til kapasitetsutbygging og andre oppgaver
  • Energipolitiske analyser og studier knyttet til privatsektorinvesteringer

– Som vinner av konkurransen, med beste tekniske score, vil Multiconsult få tildelt alle anrop under 750 000 kroner direkte. Større anrop må vi vinne i enkeltstående konkurranser med utfordrerne Norconsult og COWI. Som underkonsulenter har vi med oss Norplan Tanzania, Energy4Impact og PWC, sier Ryan Glenn Anderson, leder av seksjonen Renewable Energy Advisory Services i Multiconsult.

Han legger til at Multiconsult har vært aktive i Tanzania siden 1970-tallet.

– Avtalen viser nok en gang at Multiconsult er en sterk one-stop-shop for fornybar energi og kraftmarkeder i utviklingsland, framholder Anderson.

Stor samfunnsnytte

Multiconsult hadde også i forrige periode rammeavtalen med ambassaden. Odd Lekva, avdelingsleder Energisystemer i Multiconsult, forteller at den var fruktbar.

– Blant annet ble vi engasjert i et større program for kapasitetsutbygging innen vedlikehold av kraftnett på Zanzibar. Vi hadde også en sentral rådgiverrolle for Tanzania Rural Energy Agency sitt arbeid med landsbyelektrifisering. I tillegg har vi hatt en rekke mindre rådgivningsoppdrag knyttet til andre bistandsprosjekter, forteller Lekva.

Han tror den nye avtalen vil åpne muligheter.

– Selv om vi nå må konkurrere om de store oppdragene med Norconsult og COWI, gir avtalen oss en viktig rolle som rådgiver til ambassaden før, under og etter implementering av bistand til fornybar energi i Tanzania. Regjeringen har varslet at energibistanden skal dobles i neste års statsbudsjett, noe som trolig vil bety at støtten til Tanzania øker, sier Lekva.

På forsiden nå

Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
Onsdag åpnet Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53