Byggingen av Nedre Otta kraftverk er i rute. Hovedmontasjen starter til våren og vil pågå til anlegget settes i drift våren 2020. (Foto: Eidsiva Energi)

I rute med Nedre Otta

E-CO Energi bygger sammen med Eidefoss og Eidsiva Energi vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Det er Norges største pågående vannkraftprosjekt, og årsproduksjonen på 315 GWh (millioner kWh) tilsvarer forbruket til 15.000 husstander. Kraftverket vil etter planen stå ferdig våren 2020.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 09:11

Kilde: Hafslund E-CO

Nedre Otta kraftverk utnytter fallet i Ottaelva mellom eksisterende dam i Eidefossen øst for Lalm i Ottadalen og til 300 m oppstrøms Grindhølen, en strekning på drøye 10 kilometer.

Naturinngrepene er forholdsvis små, fordi den eksisterende dammen ved Eidefossen kraftverk skal brukes, og fordi kraftverket i bygges i fjell. Utbyggingen medfører redusert vannføring på den berørte elvestrekningen, men pålegg om en relativt høy minstevannføring og en særskilt forbislipping av vann midt på sommeren vil sikre at rafting, padling og sportsfiske kan fortsette omtrent som før.

Den 10. januar ble en viktig milepæl i prosjektet nådd: Gjennomslag i tilløpstunnelen etter 92 uker effektiv tunneldrift. Det var estimert at gjennomslaget skulle skje først i desember i år. Bakgrunnen for at gjennomslaget kom langt tidligere, er en svært effektiv tunneldrift, uten typiske stopp som man kan oppleve i slike prosjekter. Det betyr samtidig at prosjektet blir noe rimeligere.

I gjennomsnitt er det sprengt 60 meter tunnel i uken, med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Det er tatt ut i gjennomsnitt 11.000 kubikkmeter hver uke siden oppstart, noe som tilsvarer en om lag 2,5 meter høy fylling på en standard fotballbane. Steinmassene er plassert i en tipp vest for Otta.

Arbeidene ved inntaket ved Eidefossen dam ferdigstilles i vår.

I kraftstasjonen er det aller meste av mekanisk utstyr som skal støpes inn montert, og betongarbeidene følger planen. Hovedmontasjen i kraftstasjonen starter til våren og vil pågå fram til anlegget settes i drift våren 2020.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58