Pengene fosser inn i Statkraft, hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Tjente nær 14 milliarder

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39

Kilde: Statkraft

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 47,7 EUR/MWh, en økning på 56 % sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 16,1 TWh, en nedgang på 1,2 TWh.

Statkrafts kraftproduksjon i 2018 var 61,7 TWh, ned 1 % fra 2017. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 44,0 EUR/MWh, en økning på 49 % fra året før. For 2018 var det underliggende driftsresultat (EBIT) på solide 15 milliarder kroner, sammenlignet med 10,8 milliarder kroner i 2017. Resultatet ble 20,6 milliarder kroner før skatt og 13,4 milliarder kroner etter skatt. Resultatet for 2018 ble påvirket positivt av betydelige gevinster fra salg av eiendeler.

Kontantstrøm fra driften var 3 680 millioner kroner i kvartalet og 15,3 milliarder kroner for året.

- Høye nordiske kraftpriser, effektiv drift og store gevinster fra salg av eiendeler var hovedårsakene til  det sterke årsresultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.  
                                                                                                  
Statkrafts forbedringsprogram vil bidra med årlige kostnadsreduksjoner på 800 millioner kroner. Det er i 2018 oppnådd kostnadsreduksjoner på ca. 625 millioner kroner og de resterende besparelsene vil oppnås i løpet av 2019.

Statkraft har inngått flere avtaler med industrielle aktører samt investert ytterligere i fornybar energi i løpet av fjerde kvartal. To åtte års kraftsalgsavtaler er inngått med Norske Skog med et samlet volum på 14 TWh. Statkraft har også signert en avtale om kraftsalg fra seks tyske vindparker til Mercedes-Benz Cars fra 2021. Avtalen viser at industrielle kunder i økende grad er opptatt av å bruke grønn energi for å oppnå sine bærekraftsmål.

Byggingen av Roan vindpark på 256 MW er ferdigstilt og er Norges hittil største vindpark. Roan og de fem gjenværende vindparkene i Fosenporteføljen vil gi en installert effekt på 1057 MW. Statkraft har kjøpt den irske og britiske vindprosjektvirksomheten til Element Power Group med en prosjektportefølje på 1550 MW. Investeringene vil bidra til å styrke Statkrafts posisjon som Europas ledende selskap innen fornybar energi.

Statkraft har også kjøpt åtte vannkraftverk i Brasil med installert effekt på totalt 132 MW. Oppkjøpet øker installert effekt i Brasil til ca. 450 MW og posisjonerer Statkraft for videre vekst i dette markedet.

- Statkraft skaper store verdier som bidrar til velferd i Norge og en grønn omstilling i verden. Vår ambisjon er å opprettholde posisjonen som Europas største fornybarselskap og vokse betydelig i Sør-Amerika og India, sier Rynning-Tønnesen.  

Statkrafts strategi innebærer å kombinere regulerbar vannkraft med vind- og solkraft for å levere pålitelig og fornybar kraft til kundene.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58