Med flere egenproduserte saker i denne nettavisen gjør vi som de fleste andre medier, begynner å ta oss betalt for journalistisk bearbeidet stoff, forteller Stein Arne Bakken, daglig leder i forlaget Elektromedia, som er utgiver av denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk. (Foto: Tore Halvorsen)
Fredagskommentar:

Ny giv på nettet

Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at et økende antall av de sakene som er publisert på dette nettstedet de siste par ukene, er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av det redaksjonelle innholdet.
Fredag, 22 mars, 2019 - 20:42

I flere år har stoffinnholdet i nettavisen energiteknikk.net vært fritt tilgjengelig. Årsaken til dette er at vår strategi primært har vært å samle nyhetssaker fra et bredt utvalg åpne kilder. Vi lager en en nyhetsportal for energibransjen.

Det vil vi fortsatt gjøre, men i økende grad ved å publisere selvproduserte saker og nyheter. Dette gjør nettavisen mer relevant og aktuell. Samtidig er det betydelige kostnader forbundet med å få det til.

Medier har stort sett to inntektskilder for sin redaksjonelle virksomhet, abonnementer og annonser. Slik er det også med ElekroMedia, som i tillegg til dette nettstedet står bak utgivelsen av fagbladet Energiteknikk. Mediebransjen er i kraftig omstilling, og det må tas grep for å sikre en forsvarlig økonomi. Valget er enten å bygge ned virksomheten eller å velge en strategi med bærekraft for fremtiden. Vi har valgt det siste.

Dette er årsaken til at vi legger opp til en økning av egenproduserte saker i nettavisen som andre enn abonnentene må betale for å lese. Vi må kort og godt ha inntekter for det journalistiske arbeidet vi gjør, også på nettet. En tilsvarende utvikling er på gang i mange andre medier. Noen er kommet relativt langt. Vi er fortsatt i startfasen.   

Vi håper at våre lesere har forståelse for denne strategiske omleggingen, og at innholdet, både på dette nettstedet og i fagbladet Energiteknikk, er interessant nok til å utløse betalingsvilje og at flere velger å tegne abonnement. 

Tilbakemeldingene fra energibransjen på den innsatsen vi gjør, er i hvert fall konstruktiv og positiv. Det burde ligge til rette for at vi fortsatt kan opprettholde og styrke vår posisjon i energibransjen og blant alle som er engasjert innen energitekniske fagområder.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.