Med flere egenproduserte saker i denne nettavisen gjør vi som de fleste andre medier, begynner å ta oss betalt for journalistisk bearbeidet stoff, forteller Stein Arne Bakken, daglig leder i forlaget Elektromedia, som er utgiver av denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk. (Foto: Tore Halvorsen)
Fredagskommentar:

Ny giv på nettet

Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at et økende antall av de sakene som er publisert på dette nettstedet de siste par ukene, er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av det redaksjonelle innholdet.
Fredag, 22 mars, 2019 - 20:42

I flere år har stoffinnholdet i nettavisen energiteknikk.net vært fritt tilgjengelig. Årsaken til dette er at vår strategi primært har vært å samle nyhetssaker fra et bredt utvalg åpne kilder. Vi lager en en nyhetsportal for energibransjen.

Det vil vi fortsatt gjøre, men i økende grad ved å publisere selvproduserte saker og nyheter. Dette gjør nettavisen mer relevant og aktuell. Samtidig er det betydelige kostnader forbundet med å få det til.

Medier har stort sett to inntektskilder for sin redaksjonelle virksomhet, abonnementer og annonser. Slik er det også med ElekroMedia, som i tillegg til dette nettstedet står bak utgivelsen av fagbladet Energiteknikk. Mediebransjen er i kraftig omstilling, og det må tas grep for å sikre en forsvarlig økonomi. Valget er enten å bygge ned virksomheten eller å velge en strategi med bærekraft for fremtiden. Vi har valgt det siste.

Dette er årsaken til at vi legger opp til en økning av egenproduserte saker i nettavisen som andre enn abonnentene må betale for å lese. Vi må kort og godt ha inntekter for det journalistiske arbeidet vi gjør, også på nettet. En tilsvarende utvikling er på gang i mange andre medier. Noen er kommet relativt langt. Vi er fortsatt i startfasen.   

Vi håper at våre lesere har forståelse for denne strategiske omleggingen, og at innholdet, både på dette nettstedet og i fagbladet Energiteknikk, er interessant nok til å utløse betalingsvilje og at flere velger å tegne abonnement. 

Tilbakemeldingene fra energibransjen på den innsatsen vi gjør, er i hvert fall konstruktiv og positiv. Det burde ligge til rette for at vi fortsatt kan opprettholde og styrke vår posisjon i energibransjen og blant alle som er engasjert innen energitekniske fagområder.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.