Med flere egenproduserte saker i denne nettavisen gjør vi som de fleste andre medier, begynner å ta oss betalt for journalistisk bearbeidet stoff, forteller Stein Arne Bakken, daglig leder i forlaget Elektromedia, som er utgiver av denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk. (Foto: Tore Halvorsen)
Fredagskommentar:

Ny giv på nettet

Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at et økende antall av de sakene som er publisert på dette nettstedet de siste par ukene, er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av det redaksjonelle innholdet.
Fredag, 22 mars, 2019 - 20:42

I flere år har stoffinnholdet i nettavisen energiteknikk.net vært fritt tilgjengelig. Årsaken til dette er at vår strategi primært har vært å samle nyhetssaker fra et bredt utvalg åpne kilder. Vi lager en en nyhetsportal for energibransjen.

Det vil vi fortsatt gjøre, men i økende grad ved å publisere selvproduserte saker og nyheter. Dette gjør nettavisen mer relevant og aktuell. Samtidig er det betydelige kostnader forbundet med å få det til.

Medier har stort sett to inntektskilder for sin redaksjonelle virksomhet, abonnementer og annonser. Slik er det også med ElekroMedia, som i tillegg til dette nettstedet står bak utgivelsen av fagbladet Energiteknikk. Mediebransjen er i kraftig omstilling, og det må tas grep for å sikre en forsvarlig økonomi. Valget er enten å bygge ned virksomheten eller å velge en strategi med bærekraft for fremtiden. Vi har valgt det siste.

Dette er årsaken til at vi legger opp til en økning av egenproduserte saker i nettavisen som andre enn abonnentene må betale for å lese. Vi må kort og godt ha inntekter for det journalistiske arbeidet vi gjør, også på nettet. En tilsvarende utvikling er på gang i mange andre medier. Noen er kommet relativt langt. Vi er fortsatt i startfasen.   

Vi håper at våre lesere har forståelse for denne strategiske omleggingen, og at innholdet, både på dette nettstedet og i fagbladet Energiteknikk, er interessant nok til å utløse betalingsvilje og at flere velger å tegne abonnement. 

Tilbakemeldingene fra energibransjen på den innsatsen vi gjør, er i hvert fall konstruktiv og positiv. Det burde ligge til rette for at vi fortsatt kan opprettholde og styrke vår posisjon i energibransjen og blant alle som er engasjert innen energitekniske fagområder.

På forsiden nå

Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
ABBs vokser innen ladeløsninger for bærekraftig, offentlig transport. Automatiske pantografer gir økt fleksibilitet og effektivitet.
Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.