OED har i dag fattet vedtak i fire småkraftsaker. To av dem med positivt utfall. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Grønt lys for to av fire

OED har i dag fattet vedtak i tre vannkraftsaker i Hordaland og en i Nordland.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:24

Kilde: OED

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Kaldåga kraftverk og Drøllstølsbekken kraftverk, og har omgjort NVEs konsesjon til avslag for Nedre Seljestadelva kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Isdøla kraftverk.

Nærmere om prosjektene:

Kaldåga kraftverk i Vefsn kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Kaldåga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 4,7 GWh. Departementet mener at en utbygging av Kaldåga kraftverk ikke vil berøre verneverdiene i Fustavassdraget og ellers har akseptable konsekvenser for reindrift og andre allmenne interesser.  

Drøllstølsbekken kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Drøllstølsbekken kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Drøllstølsbekken kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for friluftsliv, villrein og andre allmenne interesser.

Isdøla kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Isdøla kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på rundt 5,9 GWh. Departementet mener tiltakets ulemper for friluftsliv overgår tiltakets fordeler. Departementet har lagt vekt på at vannføringen i Isdøla allerede er påvirket av kraftutbygging.

Nedre Seljestadelva kraftverk i Odda kommune i Hordaland

Departementet har omgjort NVEs tillatelse til Nedre Seljestadelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 6,1 GWh. Departementet legger til grunn at Nedre Seljestadelva kraftverk vil påvirke verneverdiene i Opovassdraget knyttet til urørthet. Tiltaket vil i noen grad redusere verdiene knyttet til naturtypene bekkekløft og fossesprøytsone på en strekning i Seljestadelva som også har landskapskvaliteter preget av fosser og stryk.

På forsiden nå

Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Onsdag åpner Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Statkraft og Borregaard har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2020 til 2029.
Mandag, 20 mai, 2019 - 11:53
BKK sitt konsernresultat for første kvartal 2019 er 611 millioner kroner, som er 275 millioner kroner lavere enn resultatet for første kvartal 2018.
Mandag, 20 mai, 2019 - 12:28
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
Rødt-leder Bjørnar Moxnes fortsetter å bore i utenlandskablenes betydning for nettleia. Men flaskehalsinntektene trenger han ikke å høre mer om.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 15:56
I en ny verdivurdering er Agder Energi-konsernet verdsatt til 36,1 milliarder kroner.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:57
Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50
Har et selskap mange småskader, får det ikke nødvendigvis mange store hendelser og nestenulykker, ifølge Statkraft.
Torsdag, 16 mai, 2019 - 07:56
Den nye kraftlinjen til Agder Energi Nett mellom Evje og Bygland i Aust-Agder begynner å vises i terrenget. Ved utgangen av desember skal den settes i drift.
Mandag, 20 mai, 2019 - 10:15
Nettpartner har sikret seg kontrakten på bygging av seksjon 2 i ny 132 kV-kraftlinje mellom Kobbkroken og Varangerbotn i Finnmark.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 08:30
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58