NVE vil hindre at kraftsensitiv informasjon spres til uvedkommende. Illustrasjonsfoto: Statnett

Sensitive driftssentral-bilder ligger åpent på internett

Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Driftskontrollsystemene og driftssentralene er svært viktige objekter for å overvåke og styre i ekstraordinære situasjoner. NVE understreker at opplysninger om driftssentraler ikke skal publiseres. Men her har bransjen syndet.
 
«Hvis man gjør et søk på internett med søkeordet driftssentral, får man opp opplysninger og bilder av klassifiserte driftssentraler i kraftforsyningen. Bildene inneholder som regel kraftsensitiv informasjon, og dette er brudd på bestemmelsene om informasjonssikkerhet. NVE gir hermed en tydelig oppfordring til alle som eier en driftssentral, at de skal fjerne slik informasjon fra internett», skriver NVE i et brev til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som Energiteknikk har fått innsyn i.
 
Hvis bildene er publisert av media eller leverandører, må eieren kontakte disse for fjerning, krever NVE i brevet.
 
Både ny sikkerhetslov og ny kraftberedskapsforskrift trådte i kraft fra årsskiftet. Disse gir tydeligere oppmerksomhet mot både IKT-sikkerhet, driftssikkerhet, sikring av anlegg og sikkerhet mot spionasje og sabotasje.
 
150 avvik
I brevet skriver NVE at deres beredskapsseksjon i 2018 gjennomførte 45 revisjoner. Totalt ble det registrert 150 avvik og 103 anmerkninger. Se liste over type avvik nederst i artikkelen.
 
I løpet av 2018 har NVE blitt kjent med gjennom rapporter fra KBO, NVEs vaktordning og tilsyn, at det har oppstått 39 uønskede hendelser. Av disse har 20 medført driftsforstyrrelser. De øvrige 19 var hendelser som ikke medførte avbrudd eller driftsforstyrrelser, men som på annen måte medførte eller kunne medføre redusert forsyningssikkerhet.
 
I 2018 oppsto to uønskede hendelser der NVE har varslet overtredelsesgebyr overfor KBO-enhetene. NVE har tatt 15 av hendelsene til etterretning. Det vil si at NVE har vurdert at KBO-enhetene har håndtert og gjenopprettet situasjonen på en god måte, hatt tilfredsstillende redundans, eller andre gode løsninger. Noen av evalueringene var ikke avsluttet ved årsskiftet og vil fortsette i 2019, skriver NVE.
 
Trapper opp aktiviteten
I 2019 planlegger NVEs beredskapsseksjon 55 revisjoner. Oppmerksomheten blir rettet mot KBO-enhetenes kompetanse og kapasitet for effektiv håndtering av ekstraordinære situasjoner, f.eks. ekstremvær. Vurdering av innholdet i risikovurdering og beredskapsplanverk vil være sentralt også i 2019.
 
NVE øker antall tilsyn med driftskontrollsystemer, IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet sammenlignet med 2018.  De aktuelle temaene for tilsyn er generell beredskap, reparasjonsberedskap, sikring av kritiske systemer, anlegg og komponenter, driftskontrollsystemer og informasjonssikkerhet, skriver direktoratet.
 
Tabellen under viser avvik NVEs beredskapsseksjon fant i 2018. Kilde: NVE
 
Artikkelen er 395 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

Som abonnent får du tilsendt fagbladet Energiteknikk - åtte utgaver i året - og fri tilgang til nettavisen med daglige nyheter, samt ukentlig nyhetsbrev. Du kan velge mellom å få både papir- og digitalutgavene av bladet eller bare digitalutgavene.

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement: beregnet på personer som ikke får betalt sitt abonnement av arbeidsgiver, og som ikke kan trekke fra mva. 
  • Korttidsabonnement: Tilgang til nettavisen i én uke.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.