Tung transformator løftes om bord i et av fartøyene til Statnett Transport. (Foto: Statnett Transport)

Mye å gjøre til sjøs

I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste var krafttransformatorer. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09

Det er adm.direktør Geir Sando som forteller dette, og legger til at aktiviteten i selskapet gjennom flere år har holdt seg på et jevnt høyt nivå. Så langt er 15 – 16 tunge transporter, stort sett i kombinasjonen sjø og land, på plass i ordreboken for 2019. Han regner med at antallet på årsbasis vil minst bli på samme nivå som i 2018.

Statnett Transport er etablert for å opprettholde beredskap for tunge og utsatte komponenter i den elektriske infrastrukturen. Oppdragsmengden til selskapet kan avleses som en temperaturmåling på det generelle aktivitetsnivået i energibransjen, og underbygger inntrykket av at det for tiden er mye å henge fingrene i for landets energiselskaper.

Det er riktig, bekrefter Sando, som i så måte blant annet henviser til et økende antall henvendelser fra ulikt hold i markedet. – Gjennom flere år har Statnett, som på vegne av bransjen forvalter eierskapet i Statnett Transport, vært vår fremste oppdragsgiver. Men vi utfører også transporttjenester for mange av de øvrige energiselskapene her i landet. Når vi har ledig kapasitet tilbyr vi denne i den generelle delen av det tunge transportmarkedet.

Statnett Transport eier og drifter fartøyene «Elektron» og «Elektron II», og har i tillegg en park av robuste transportmidler på land. «Elektron II», som er det nyeste av fartøyene, er for det meste belagt med oppdrag for energibransjen. «Elektro» opererer stort sett i det generelle markedet for tunge transporter til sjøs.

I den sistnevnte delen av markedet er det relativt stor konkurranse om oppdragene. Fordelen er at «Elektro» har et bredt anvendelsesområde. Fartøyet har nylig avsluttet et månedslangt oppdrag med utlegging av sjøkabel i Skottland. Det blir også blant annet benyttet som base for inspeksjon av ulike typer subsea-anlegg og transport av tunge komponenter for vindkraftindustrien, avslutter Geir Sando.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.