Ifølge sammenligningstjenesten Zmarta betalte nordmenn mer enn en halv milliard kroner for mye for strømmen i 2018. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

"Snytt" for en halv milliard

Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året betalte kunder med variabel pris i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de med spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40

Kilde: Zmarta

Strømprisene økte i snitt med 50 prosent fra 2017 til 2018 på grunn av den kalde vinteren og den ekstremt tørre sommeren. Ifølge statistikk fra SSB, hadde i gjennomsnitt 690 995 norske husholdninger variabelpris på sin strømavtale i 2018 og de betalte i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de som hadde spotpris samme år. (1) Det innebærer at det totalt er blitt betalt 569 726 735 unødvendige kroner for strøm, ifølge beregninger av Zmarta.

– De siste årene har andelen husholdninger med variabelpris på strømmen minsket, noe som er positivt, men altfor mange har denne uøkonomiske avtaletypen. Det er en avleggs avtaletype som ikke fyller noen funksjon for forbrukeren. Tvert imot gir den rom for at strømleverandøren kan sette høyere priser, sier Mattias Hallgrim, CMO på Zmarta Group.

For et gjennomsnittshushold (14 000 kWh i årsforbruk) har variabelpris betydd en ekstra årskostnad på 810 kroner. (2) Hadde kunder med variabelpris i stedet hatt en konkurransedyktig strømavtale med spotpris i 2018 hadde besparingen ligget på 1 542 kroner. Det betyr en total besparing på 1 076 076 606 kroner. (3)

– Høye strømpriser skaper ofte mer oppmerksomhet rundt strømutgiftene, noe som vi tror er en forklaring på at andelen kunder med variabelpris har minsket i løpet av 2018. Men likevel har fremdeles en fjerdedel av de norske husholdene strømavtale med variabelpris. Både spotpris og fastpris er bedre i lengden, siden begge pristypene gir mer transparens ut mot kunden, fortsetter Mattias Hallgrim.

Hva er variabelpris?

Standard variabelpris er noe som henger igjen fra tiden da monopolet på strøm ble opphevet på 90-tallet. Prisen på strømavtaler med variabelpris bestemmes av strømleverandøren og varierer basert på den kortsiktige utviklingen av strømmarkedet. Prisene ligger i gjennomsnitt 3–6 øre høyere enn spotpris over tid, og den eneste forskjellen mellom de to pristypene er at den ene er dyrere.

Det er lettere for strømleverandøren å tjene penger på avtaler med variabelpris siden de ikke har den samme transparensen som på avtaler med spotpris. Mange jobber også med lokkepriser på avtaler med variabelpris, og disse kan over tid bli veldig dyre.

I praksis forplikter strømleverandøren seg til å informere deg som kunde om prisendringer minst 14 dager innen de trer i kraft. Informasjonen kan skje på mange ulike måter;enten ved å annonsere den i avisen, publisere endringen på hjemmesiden sin, via SMS, e-post eller på en annen måte.

Avtalen har ingen oppsigelsestid, men det tar vanligvis opptil tre uker å bytte fra en leverandør til en annen. Noen leverandører krever også en fast årsavgift i tillegg til den variable kostnaden som er direkte tilknyttet til forbruket.

 (1) I Norge finnes det 2 699 200 strømkunder, hvor 25,6 prosent hadde strømavtale med variabelpris i 2018. Gjennomsnittsprisen for avtaler med variabelpris ble 53,5 øre/kWh og gjennomsnittsprisen for spot ble 48 øre/kWh i fjor. Kilde: SSB, NVE

(2) I Zmartas beregning antar vi at forbruket økte like mye fra 2016 til 2017, som fra 2017 til 2018. Beregningene har blitt utført basert på prisene fra SSB.

(3) I sammenligning med gjennomsnittsprisen for avtaler med spotpris tegnet via Zmarta og elskling.no, som ble 43,8 øre/kWh for et gjennomsnittlig hushold med 14 000 kWh i årsforbruk. Kilde: Zmarta, elskling.no

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.