NVE har gitt 87 nettselskaper tvangsmulkt for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

87 får tvangsmulkt

NVE har vedtatt dagsmulkter på mellom 1000 og 5000 kroner for 87 nettselskaper som ikke har oppfylt kravene om daglig rapportering av måleverdier til Elhub.
Mandag, 1 april, 2019 - 13:45

Kilde: NVE

-Nettselskapene viser at de kan etterleve kravene på enkelte dager, men foreløpig er det fortsatt mange som ikke etterlever kravene stabilt. Datakvaliteten i den daglige rapporteringen av måledata fra nettselskapene må bli stabilt bedre for at samfunnet skal få nytte av digitaliseringen som skal komme med AMS og Elhub, sier Ove Flataker, direktør i NVE. 

NVE ga nettselskapene varsel om tvangsmulkt 9. januar 2019 i forbindelse med tilsyn med nettselskapenes rapportering av måleverdier. Tvangsmulkten er på kr 5 000 per kalenderdag for nettselskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 3 000 per kalenderdag, mens nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale kr 1 000 per kalenderdag.

Vi konstaterer at det har vært utfordrende for nettselskapene å etterleve krav om målte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt. NVE har derfor prioritert en streng oppfølging av kravet om rapportering av målte timeverdier for produksjon og utveksling siden disse måleverdiene er kritiske for gjennomføring av balanseavregning. Ved manglende rapportering av timeverdier i utveksling mellom nett vil NVE kun følge opp det nettselskapet som har påtatt seg ansvar for rapportering til Elhub.

Når det gjelder rapportering av timeverdier for målepunkt med forbruk, vil NVE ha en noe mindre streng oppfølging i denne tilsynsperioden, med en toleranse for 1 prosent avvik.

NVE vil vurdere å gjennomføre flere tilsyn med daglig rapportering av måleverdier i fremtiden, og det vil da være aktuelt med strengere oppfølging av at nettselskapene rapporterer målte timeverdier.

Se liste over selskapene som er ilagt tvangsmulkt, nederst i saken.

Krav til nettselskapene

Nettselskapene er forpliktet i forskrift til å rapportere inn målte timesverdier for alle timeavregnede målepunkt for foregående døgn innen kl. 0700.

I tilsynsperioden fra 18. februar 2019 til 31. mai 2019 vil NVE følge opp nettselskapets plikt til å:

  • Rapportere målte eller estimerte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt for foregående døgn. Dette skal rapporteres daglig innen kl. 0700 til Elhub med komplette tidsserier med timeverdier (såkalt D+1).
  • Rapportere målte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt for det femte foregående driftsdøgnet (såkalt D+5). Det tillates at inntil 1 % av timeverdiene er estimert i målepunkt med forbruk, mens alle timeverdier skal være målt i målepunkt med produksjon og utveksling.

Løpende status for nettselskapenes datakvalitet i daglig rapportering av måleverdier til Elhub vil bli lagt ut på elhub.no.

Nettselskap som har fått vedtak om tvangsmulkt for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub:

Nettselskap

Avvik D+1

Avvik D+5

Agder Energi Nett AS

x

 

Alta kraftlag SA

 

x

Aurland Energiverk AS

x

x

Austevoll Kraftlag SA

x

x

Bane NOR

x

x

Bindal Kraftlag SA

 

x

BKK Nett AS

x

x

BKK Produksjon AS

x

x

Dalane Nett AS

x

x

Eidsiva Nett AS

x

x

Equinor ASA

x

 

FITJAR KRAFTLAG SA

x

x

Fjelberg Kraftlag SA

x

x

Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS

 

x

Forsand Elverk

x

x

Fortum Oslo Varme AS

x

 

FOSEN NETT AS

x

x

Fusa Kraftlag SA

x

x

Glitre Energi Nett AS

 

x

Gudbrandsdal Energi Nett AS

 

x

Hafslund Nett AS

x

x

Hardanger Energi AS

x

x

Haugaland Kraft Nett AS

x

x

Helgeland Kraft Nett AS

x

x

Herøya Nett AS

x

x

Hjartdal Elverk AS

x

x

Hurum Nett AS

 

x

Hydro Aluminium AS

x

x

Hydro Energi AS

x

x

ISE Nett AS

 

x

Klepp Energi AS

 

x

Kragerø Energi AS

x

x

Kvam Kraftverk AS

 

x

Kvinnherad Energi AS

x

x

Lofotkraft AS

x

x

Luostejok Kraftlag

 

x

Lyse Elnett AS

x

x

Lærdal Energi AS

x

x

Meløy Energi AS

x

 

Midtkraft Nett AS

x

x

Modalen Kraftlag SA

x

x

MØRENETT AS

x

 

NEAS AS Nett

x

 

Nesset Kraft AS

x

 

Nordkyn Kraftlag SA

x

x

Nordlandsnett AS

x

x

Nord-Østerdal Kraftlag

 

x

Norgesnett AS

x

x

Norsk Hydro ASA

x

x

Norske Skog Skogn AS

 

x

Notodden Energi Nett AS

 

x

NTE Nett AS

x

x

Odda Energi AS

x

x

Oppdal Everk A/S

 

x

Orkdal Energinett AS

x

x

Rakkestad Energi AS

x

 

Repvåg Kraftlag SA

x

x

Ringeriks-Kraft Nett AS

 

x

Rollag Everk Nett SA

x

x

SANDØY ENERGI AS

x

 

SFE Nett AS

x

x

Sira Kvina kraftselskap

x

x

Skagerak Kraft AS

 

x

Skagerak Nett AS

x

x

Skjåk Energi KF

x

 

Sodvin Nett AS

x

x

Sognekraft AS

x

x

Stange Energi Nett AS

 

x

Statkraft Energi AS

 

x

Statnett SF

x

x

Stryn Energi AS

x

x

Suldal Elverk KF

 

x

Sunndal Energi KF

x

 

Sunnfjord Energi AS

x

x

Svorka Energi AS

 

x

Sør-Norge Aluminium AS

x

x

Tinfos AS Nett

x

x

Tinn Energi as

x

x

Titania AS

x

 

Trønderenergi Nett AS

x

 

TrønderEnergi Nett Sør AS

x

 

Varanger KraftNett  AS

x

x

Vesterålskraft Nett AS

x

 

Vest-Telemark Kraftlag AS

x

x

VOKKS Nett AS

x

x

Voss Energi Nett AS

x

 

Årdal Energi KF

x

 

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.