Med helikopter har Agder Energi Nett samlet inn store mengder data og bilder om linjenettet på Agder. Analysert benyttes dette til mer målrettet rydding langs linjenettet. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi Nett)

Målrettet linjerydding med dataanalyse

Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46

− Skog er en stadig økende utfordring for linjenettet. Endringer i vær og klima bidrar også til at vi må ha et større fokus på å forebygge og vedlikeholde. Nå gjelder det å bruke kartdata og analyseverktøy på en mest mulig effektiv måte, forteller Bent Kallhovd, senioringeniør i Agder Energi Nett i en pressemelding.

På storskjermen på kontorplassen viser han resultater av den omfattende laserbefaringen og eksempler på bruk av data som Agder Energi Nett nå sitter på. Fra kartutsnittet dukker han ned i bildeinformasjonen i 3D format som viser undervegetasjon og sidevegetasjon langs linjenettet. Det avanserte analyseprogrammet viser med farger hvor risikoen for feil er størst. Enkelttrær som står fritt og kan representere fare for linjenettet er merket rødt. Her er detaljene mange.

− Vi kan nå se og analysere linjene og vegetasjonen langs linjene våre i 3D-format. Det gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nær trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd, forteller Bent Kallhovd.

Kartgrunnlaget med skogsdataene er tilgjengelig også på nettbrett og mobil via en Arcgisløsning for linjerydderne. Det gjør det enkelt å kommunisere med linjerydderne ute i felt. Her kan detaljerte ryddeoppdrag formidles, linjerydderne kvittere ut at oppdraget er utført, og kartdataene oppdateres. Men laserdata er ferskvare, og Bent Kallhovd understreker at det er viktig at data man nå har må kombineres med skogkunnskap.

− Kart og bilder er viktig, men vi må også vite noe om type skog og boniteten der skogen står. Trær som står på fuktige steder med gode lysforhold vokser betydelig fortere enn trær som står på steder med skrinn jord.  Derfor er det viktig at vi også tar dette i analysen når vi planlegger langsiktige ryddetiltak langs linjenettet.  Målet er hele tiden å forbedre og effektivisere linjeryddingen med bruk av analyseprogrammene, sier Bent Kallhovd.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Ved utgangen av august viser regnskapet i Troms Kraft-konsernet et overskudd før skatt på 322 millioner kroner.
Trekker søknaden om konsesjon til å bygge Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner i Trøndelag.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
I samarbeid med Tibber og Entelios gjennomfører Statnett et pilotprosjekt som kan gi mer fleksibel kraft på Østlandet i vinter.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.