Med helikopter har Agder Energi Nett samlet inn store mengder data og bilder om linjenettet på Agder. Analysert benyttes dette til mer målrettet rydding langs linjenettet. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi Nett)

Målrettet linjerydding med dataanalyse

Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46

− Skog er en stadig økende utfordring for linjenettet. Endringer i vær og klima bidrar også til at vi må ha et større fokus på å forebygge og vedlikeholde. Nå gjelder det å bruke kartdata og analyseverktøy på en mest mulig effektiv måte, forteller Bent Kallhovd, senioringeniør i Agder Energi Nett i en pressemelding.

På storskjermen på kontorplassen viser han resultater av den omfattende laserbefaringen og eksempler på bruk av data som Agder Energi Nett nå sitter på. Fra kartutsnittet dukker han ned i bildeinformasjonen i 3D format som viser undervegetasjon og sidevegetasjon langs linjenettet. Det avanserte analyseprogrammet viser med farger hvor risikoen for feil er størst. Enkelttrær som står fritt og kan representere fare for linjenettet er merket rødt. Her er detaljene mange.

− Vi kan nå se og analysere linjene og vegetasjonen langs linjene våre i 3D-format. Det gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nær trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd, forteller Bent Kallhovd.

Kartgrunnlaget med skogsdataene er tilgjengelig også på nettbrett og mobil via en Arcgisløsning for linjerydderne. Det gjør det enkelt å kommunisere med linjerydderne ute i felt. Her kan detaljerte ryddeoppdrag formidles, linjerydderne kvittere ut at oppdraget er utført, og kartdataene oppdateres. Men laserdata er ferskvare, og Bent Kallhovd understreker at det er viktig at data man nå har må kombineres med skogkunnskap.

− Kart og bilder er viktig, men vi må også vite noe om type skog og boniteten der skogen står. Trær som står på fuktige steder med gode lysforhold vokser betydelig fortere enn trær som står på steder med skrinn jord.  Derfor er det viktig at vi også tar dette i analysen når vi planlegger langsiktige ryddetiltak langs linjenettet.  Målet er hele tiden å forbedre og effektivisere linjeryddingen med bruk av analyseprogrammene, sier Bent Kallhovd.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.