Det slippes ut ca. 1 million tonn CO2 per år fra Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Foto: Øyvind Lie
Fredagskommentar:

Norges siste gasskraftverk

Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29

Kampen mot gasskraft var den dominerende klimasaken i en årrekke. Lenkegjenger og Bondevik-regjeringens avgang hindret ikke at gasskraftverkene ble bygget. Til slutt løste markedets usynlige hånd problemet, ved å gjøre gasskraftproduksjon ulønnsomt på Kårstø og Mongstad. 

Fremdeles har vi imidlertid et gasskraftverk på norsk jord, nærmere bestemt på Melkøya ved Hammerfest. En drøy million tonn slipper Melkøya ut årlig, noe som gjorde LNG-fabrikken til Norges tredje største punktutslipp i 2017. 

Nå trenger Equinor mer kraft for å komprimere gassen fra Snøhvit, og skal få hjelp av Statnett til å vurdere tre ulike løsninger. Den ene innebærer å ta litt mer strøm fra land, mens de to siste innebærer å stenge gasskraftverket og isteden bruke strøm fra nettet. 

Samtidig har NVE gått inn for å legge en av de 13 vindkraftområdene i sin nasjonale ramme nettopp til området rundt Hammerfest. Området har noen av Norges beste vindressurser, og kraft kan produseres for en relativt billig penge. For oljenæringen er billig kraft imidlertid lite verdt hvis ikke forsyningen er sikker. Da trengs det ny linje, fra Skaidi til Hammerfest. Kostnaden for en slik linje trenger ikke kun falle på Equinor, men kan fordeles på mange, både nye vindkraftverk og andre petroleumsaktører. Vår Energi vurderer å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting). 

Etter å ha vært passive i Nord-Norge i en årrekke, har Statnett nå plutselig tatt en pådriverrolle. Statnett ser at elektrifiseringen av samfunnet går raskere enn man har trodd og at kostnadene går ned. Aktører som tør å løfte blikket og snakke klart om det de ser, blir viktig når Norge nå skal begynne å kutte sine klimagassutslipp.  

Å legge ned landets eneste gasskraftverk og heller ta i bruk fornybar energi for å drive LNG-produksjonen på Melkøya, vil være et skritt i riktig retning.

Det er sterke og mektige aktører involvert i dette spillet, og desto viktigere at både opposisjonen på Stortinget, miljøbevegelsen og vindkraftnæringen er på vakt så ikke prosjektet begraves før noen visste at det lå på bordet.

Dette prosjektet er for viktig til å legges i skuffen.

På forsiden nå

9 prosent av kraften er «fornybar» hvis man ikke kjøper opprinnelsesgarantier.
Generalforsamlingen i Sunnfjord Energi Holding vedtok onsdag full fusjon med BKK.
NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
Siri Langangen (44) er ansatt som ny HR-direktør i Statkraft. Hun kommer fra stilling som seksjonsleder i HR i DNB.
En større del av nettselskapenes inntekter skal gjøres avhengig av effektivitet.
Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til Løkaunet kraftverk og Vesle Kjela kraftverk.
Statkraft ber NVE endre regelverket for markedsmanipulasjon for å kunne utnytte arbitrasjemulighetene mellom de ulike markedene bedre.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.