Mens vi har skrelt appelsiner i solveggen og nytt toppturer i kortermet, har ressursbalansen forverret seg på grunn av manglende tilførsel av energi. (Foto: Entelios)

Praktvær med bivirkninger

Årets påske går inn i historiebøkene. Stekende sol, plussgrader og lite vind ga en drømmepåske. Men, det fine ferieværet har rammet ressursbalansen i Norden hardt.
Onsdag, 24 april, 2019 - 14:23

Det er Entelios som skriver dette i sin ukentlige kraftkommentar, og legger til: Mens vi har skrelt appelsiner i solveggen og nytt toppturer i kortermet, har ressursbalansen forverret seg på grunn av manglende tilførsel av energi.

Solrekord
Tyskerne har fått i pose og sekk. I tillegg til å nyte godt vær, har de produsert masse solenergi. Man skal ikke se bort ifra at de har satt ny solrekord i påsken.

På mandag ble spotprisen i Tyskland i snitt på –14,01 €/MWh, og klokken tre bunnet spotprisen på –83 €/MWh. På samme tid hadde Norden priser på 38 €/MWh. Det utgjør en prisforskjell på 120 €/MWh.

Tyskland er «fulladet»
Årsaken til de lave prisene i Tyskland er at etterspørselen etter kraft i markedet ble dekket av fornybar energi fra sol- og vindkraft. Produksjonen av solkraft overgikk 30 GW i noen timer. Dette er høyere enn strømproduksjonsrekorden i Norge.

I tillegg til den enorme mengden fornybar energi har Tyskland litt kjerne- og kullkraft som de «må bli kvitt». Dette ga negative priser, og gjorde at Tyskland kunne eksportere overskuddsstrømmen.

Norden blir mindre regulerbart
Også tirsdag hadde Tyskland noen timer med negative priser, og snittpris på 14,75 €/MWh. Prisene i Norden holdt seg på 38 €/MWh. Kontrollen over produksjonen er langt større i Norden. Her kan kraftproduksjonen reguleres opp og ned i forhold til behovet i markedet. Men, det vil nok endre seg de kommende årene hvor det er ventet betraktelig mer produksjon av både sol- og vindkraft i det nordiske markedet.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.