Tussa produserte mindre kraft i fjor enn året før, men fikk mye mer per kilowattime. Foto: Tussa

Små endringer for Tussa

Tussa fikk i fjor et driftsresultat på 132,5 millioner kroner, 900.000 kroner bedre enn året før.
Fredag, 12 april, 2019 - 17:42

Selskapets samlede omsetning i fjor endte på 1 048,2 millioner kroner, opp fra 811,7 millioner kroner i 2017.

«Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innenfor alle forretningsområdene», skriver selskapet i en pressemelding.

Hovedårsaken til den høye omsetningen er høyere kraftpriser og at kraftkjøp for videresalg til sluttbruker ble lagt om fra konsernintern handel til konsernekstern handel fra september.

For summen av forretningsområdene er resultatendringene fra i fjor små.

Produserte mindre

Tussa produserte imidlertid kun 594 GWh elektrisk kraft i 2018, mot 745 GWh i året før.

Til gjengjeld fikk de mer for kraften. I 2018 var gjennomsnittlig spotpris i området 42,3 øre/kWh, mot 27,5 øre/kWh i 2017. 

Tussa kraftverk ble stanset fra mars til august for planlagt vedlikehold og oppgradering. Det er ventet at produksjonen i kraftverket vil øke med rundt 15 GWh, eller 5 prosent, på årsbasis.

Tenneelva kraftverk, med en forventet årsproduksjon på 10 GWh, ble satt i drift heit på slutten av året.   

Bedring i Mørenett

Tussa eier 46,34 prosent av Mørenett. Tussas del av Mørenett hadde i 2018 et driftsresultat på 54,6 millioner kroner, mot 41,2 millioner kroner året før.

Tussas resultat før skatt i 2018 ble 56,2 millioner kroner, 600.000 kroner mer enn året før. Styret i Tussa har vedtatt å sette av 39,5 millioner kroner til utbytte, i samsvar med aksjonæravtalen som gir signal om et utbytte på 60 prosent av gjennomsnittet av de tre siste årsresultatene.

På forsiden nå

EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
Fredag, 14 juni, 2019 - 14:23
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
Fredag, 14 juni, 2019 - 15:39
SN Power-sjef Torgeir Lien ber myndighetene i enkelte av landene selskapet jobber i om å skattlegge vannkraftverkene deres hardere.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 15:41
NVE vurderer å stramme inn og vise mindre detaljer i sitt kart over det norske kraftsystemet.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 15:13
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
Fredag, 14 juni, 2019 - 10:28
Flere øvelser og god kommunikasjon er viktig for energiberedskapen, ifølge administrerende direktør i Hallingdal kraftnett, Audun Grynning.
Fredag, 14 juni, 2019 - 07:54
Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftverket Los Lagos i Chile.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 14:59
NVE har vedtatt at de vil omklassifisere transmisonsnett til distribusjonsnett rundt Høyanger i Sogn og Fjordane, til tross for protester fra Hydro.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Thema Consulting tror det vil være 32 TWh vindkraft i Norge i 2030, og at det vil gi 11 til 13 øre/kWh lavere kraftpris enn om vindkraften ikke var bygget.
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 16:32
Flertallet i Hjartdal kommunestyre vedtok onsdag kveld å gå videre i forhandlinger med Skagerak Energi for å selge Hjartdal Elverk.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 16:21
Det felleseuropeiske intradagmarkedet XBID feirer 1 år med over 16 millioner utførte handler. Snart skal markedet utvides.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 13:50
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
Fredag, 14 juni, 2019 - 13:42
Sivert Dal fra Nettservice Hadeland ble NM-mester for energimontørlærlinger i 2019.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 09:55
I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 08:50
Knut Barland ønsker å trappe ned og gir seg som konsernsjef i Skagerak Energi.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 17:13
I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.
Fredag, 14 juni, 2019 - 09:19
Fredagskommentar:
Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53
Etter tre ulykker med strømgjennomgang på frakoblet anlegg fant BKK ut at de ansatte kunne «sjokkerende lite» om jordstrøm. Nå må de melde fra og si «stopp».
Tirsdag, 11 juni, 2019 - 13:07
Ånestadblåheia Vindpark i Sortland er et eksempel på at det er mulig å bygge vindkraft uten store konflikter. Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført i slutten av mai, et halvt år etter at de første turbinene i anlegget ble satt i drift.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 10:25
Uforutsigbar og uklar vekting av hensyn kan svekke vindkraftutbyggingens legitimitet, advarer forsker fra Fridtjof Nansens institutt.
Fredag, 7 juni, 2019 - 17:34
Strømforsyning basert på solceller og vindturbiner skal sørge for mobildekning langs 11 kilometer av turistattraksjonen Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
Torsdag, 13 juni, 2019 - 11:11
Per Arne Vada er ansatt som næringspolitisk rådgiver I Energi Norge. Han tiltrer stillingen i september.
Onsdag, 12 juni, 2019 - 16:54