Lysebotn 2. Illustrasjonsfoto.

Nok et høytrykk Francis-løpehjul har sprukket, denne gangen i nesten nye Lysebotn 2 kraftverk.

«Det er avdekket en liten sprekk på en halvskovl etter 3500 timers drift og løpehjulet er sendt til Ravensburg for analyse av årsak, reparasjon og eventuell modifikasjon», skriver administrerende direktør i Lyse Produksjon, Bjørn Honningsvåg, i en epost til Energiteknikk.

Det var Montel som først meldte om saken. Aggregatet, på 185 MW, er planlagt satt i drift igjen 21. juni. 

«Denne planen ser ut til å holde», opplyser Honningsvåg.

Garantisak

– Hva gjør dere nå for å reparere det?

«F&U miljøet i Andritz er mobilisert der årsaker og årsakssammenhenger blir systematisk analysert. På nåværende tidspunkt ser det ut til å resultere i noen mindre justeringer som blir gjennomført parallelt med reparasjonen».

– Blir det dyrt?

«Hva slags kostnader det vil være snakk om er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Utbedring av løpehjulet er en garantisak. Kontrakten mellom Lyse og Andritz regulerer dette på en ryddig måte».

Taper ikke vann

 – Kommer dere til å tape vann, altså må dere la vann renne forbi turbinene ubrukt med tapte kraftinntekter som resultat?

«Vi kommer ikke til å tape vann som følge av dette. God gjenværende effektkapasitet i Lysebotn 2, samt tilgjengelig kapasitet i den gamle stasjonen gjør at vanndisponeringen ikke blir påvirket. Vi har beholdt Lysebotn 1 i kald reserve og noen av aggregatene har vært i drift de siste ukene», svarer Honningsvåg.

«Mindre justeringer»

– Er dere overasket over at dette skjer, nå som det har vært så mye snakk om nettopp problemer med høytrykk Francis så lenge og jobbet med dette?

«Løpehjulet har vært testet og utprøvd og gjennomgått omfattende analyser og modellkjøring som en del av designfasen. Det er i tillegg gjennomført strekklappmålinger etter idriftsettelse som samsvarer godt med de teoretiske beregningene. Dette, sammen med virkningsgradsmålinger dokumenterer at Andritz har levert løpehjul i godt samsvar med designforutsetningene, selv om de nå må gjøre mindre justeringer på hjulet.

Vi har hele tiden vært oppmerksomme på at vi har utnyttet teknologien fullt ut og i lys av dette betrakter vi ikke feilen som nå har oppstått som kritisk. Når vi først har en situasjon som dette har vi full tiltro til de vurderinger og tiltak som Andritz gjennomfører», opplyser Honningsvåg.