Visualisering av hvordan Matre vindkraftverk vil fremstå i det lokale landskapet. (Illustrasjon: BKK)

BKK-planer for vindkraftverk i Masfjord

Utbygging av Matre vindkraftverk skal gi 10 til 12 årsverk lokalt, og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.
Mandag, 13 mai, 2019 - 12:06

Torsdag sist uke var det åpent folkemøte om det planlagte prosjektet i Masfjorden kommune i Hordaland. Det er BKK som, i samarbeid med utviklingsselskapet Zephyr, er i gang med å utrede utbyggingen. Prosjektet omfatter i størrelsesorden 40 vindturbiner med en produksjon på rundt 800 GWh og en effekt på mellom 250 og 300 MW. Investeringsomfanget er beregnet til i om lag tre milliarder kroner.

Prosjektplanene for Matre vindkraftverk blir presentert etter at NVE 1. april la fram utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land, og som Olje- og energidepartementet i etterkant har sendt på høring.

Planene ble presentert på et kommunestyremøte der også utbyggere, motstandere og tilhengere av prosjektet var godt representert. På møtet ble det vedtatt å oppnevne et utvalg som skal utarbeide en høringsuttalelse. Denne vil bli vedtatt på et kommunestyremøte 24. juni ifølge BKK.

Det er ikke sendt melding til NVE om prosjektet, og det vil ifølge BKK heller ikke bli gjort før endelig nasjonal ramme for vindkraft er vedtatt. Høringsfristen for den nasjonale vindkraftrammen er 1. oktober. Det er ifølge BKK tydelig motstand mot vindkraft i kommunen.

-Vi lytter til kommunen og legger vekt på lokale innspill, sier konserndirektør Olav Osvoll i BKK. -Nasjonal ramme legger opp til vindkraftutbygging i vårt nærområde, og det ønsker BKK å ta del i. Dersom vi trekker oss ut vil andre ta denne posisjonen, sier Osvoll.

Vindkraftparken er planlagt etablert i et område med nærhet til eksisterende infrastruktur, i et område som allerede er preget av vannkraftutbygging og kraftledninger. BKK og Zephyr har lagt vekt på å unngå de mest brukte turområdene.

Ifølge BKK vil utbyggingen på flere måter ha positive ringvirkninger lokalt. Næringslivet i Masfjorden vil i driftsfasen kunne levere varer og tjenester for om lag 40 millioner kroner, ifølge kraftselskapet.  

Eiendomsskatten på 17 millioner kroner tilsvarer omtrent kostnadene med å drive alle barnehagene i kommunen, ifølge konserndirektør Osvoll.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.