Visualisering av hvordan Matre vindkraftverk vil fremstå i det lokale landskapet. (Illustrasjon: BKK)

BKK-planer for vindkraftverk i Masfjord

Utbygging av Matre vindkraftverk skal gi 10 til 12 årsverk lokalt, og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.
Mandag, 13 mai, 2019 - 12:06

Torsdag sist uke var det åpent folkemøte om det planlagte prosjektet i Masfjorden kommune i Hordaland. Det er BKK som, i samarbeid med utviklingsselskapet Zephyr, er i gang med å utrede utbyggingen. Prosjektet omfatter i størrelsesorden 40 vindturbiner med en produksjon på rundt 800 GWh og en effekt på mellom 250 og 300 MW. Investeringsomfanget er beregnet til i om lag tre milliarder kroner.

Prosjektplanene for Matre vindkraftverk blir presentert etter at NVE 1. april la fram utkast til nasjonal ramme for vindkraft på land, og som Olje- og energidepartementet i etterkant har sendt på høring.

Planene ble presentert på et kommunestyremøte der også utbyggere, motstandere og tilhengere av prosjektet var godt representert. På møtet ble det vedtatt å oppnevne et utvalg som skal utarbeide en høringsuttalelse. Denne vil bli vedtatt på et kommunestyremøte 24. juni ifølge BKK.

Det er ikke sendt melding til NVE om prosjektet, og det vil ifølge BKK heller ikke bli gjort før endelig nasjonal ramme for vindkraft er vedtatt. Høringsfristen for den nasjonale vindkraftrammen er 1. oktober. Det er ifølge BKK tydelig motstand mot vindkraft i kommunen.

-Vi lytter til kommunen og legger vekt på lokale innspill, sier konserndirektør Olav Osvoll i BKK. -Nasjonal ramme legger opp til vindkraftutbygging i vårt nærområde, og det ønsker BKK å ta del i. Dersom vi trekker oss ut vil andre ta denne posisjonen, sier Osvoll.

Vindkraftparken er planlagt etablert i et område med nærhet til eksisterende infrastruktur, i et område som allerede er preget av vannkraftutbygging og kraftledninger. BKK og Zephyr har lagt vekt på å unngå de mest brukte turområdene.

Ifølge BKK vil utbyggingen på flere måter ha positive ringvirkninger lokalt. Næringslivet i Masfjorden vil i driftsfasen kunne levere varer og tjenester for om lag 40 millioner kroner, ifølge kraftselskapet.  

Eiendomsskatten på 17 millioner kroner tilsvarer omtrent kostnadene med å drive alle barnehagene i kommunen, ifølge konserndirektør Osvoll.

På forsiden nå

Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24