Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinett blir, sammen med Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid, deleier i balanseavregningsselskapet eSett Oy. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Energinet blir deleier i eSett Oy

Det danske systemansvarlige nettselskapet Energinet inngått en avtale med Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Statnett om å bli deleier i eSett Oy.
Tirsdag, 14 mai, 2019 - 13:07

Avtalen innebærer at Energinet blir en del av det nordiske samarbeidet om avregning av ubalanser i kraftmarkedet, ifølge pressemelding fra Statnett.

eSett Oy håndterer avregningen av ubalanser i det nordiske markedet. Fram til nå har de nordiske systemansvarlige nettselskapene Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid eid eSett Oy, hver med en tredjedel av aksjene. Transaksjonen gjør Energinet til deleier i eSett Oy.

Aksjene er delt likt mellom de fire eierne, hver med 25 prosent. Danske markedsaktører vil gå inn i den nordiske balanseavregningen i fjerde kvartal 2020, forutsatt at regulator godkjenner de nye markedsprosessene.

Gjennom den signerte avtalen ble partene enige om at Energinet vil ta del i den nordiske balanseavregningen.

-Vi ønsker Energinet og Danmark velkomne i samarbeidet om felles nordisk balanseavregning. Dette er et viktig steg som vi har sett fram til, og det bidrar til ytterligere integrasjon og utvikling av det nordiske kraftmarkedet, sier konsernsjefene i Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid i en felles uttalelse.

-Det sterke nordiske samarbeidet er svært viktig for Energinet, og vi ser fram til dette nye steget. Tettere samarbeid vil være til nytte for oss alle i våre stadig mer komplekse markedsoperasjoner, og det vil styrke konkurranse og harmonisering i det nordiske markedet, sier Energinets konsernsjef Thomas Egebo.

Nordisk balanseavregning

Statnett, Svenska kraftnät og Fingrid etablerte selskapet eSett Oy i 2013. Selskapet ble etablert for å oppnå en felles balanseavregning for Norge, Sverige og Finland. Selskapet har hovedkontor i Helsingfors, Finland. I 2017 tok eSett Oy over det operative ansvaret for balanseavregningen og fakturering av markedsaktører i Finland, Sverige og Norge gjennom å ta i bruk den nordiske modellen for balanseavregning.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.