Distriktsenergi-sjef Knut Lockert har planen klar for hvordan nettleie skal jevnes ut. Foto: Distriktsenergi

Lanserer modell for likere nettleie

Distriktsenergi foreslår at selskapenes effektivitet skal avgjøre størrelsen på nettleien.
Onsdag, 8 mai, 2019 - 18:12

Modellen skal gi lavere nettleie desto mer effektivt nettselskapet er.

– Det er urimelig at det er langt høyere nettleie i distriktene, som i tillegg enkelte steder flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det knapt produseres kraft, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert i en pressemelding.

Han organiserer 65 nettselskap i distriktene. 

Effektivitetsmodell

Hovedårsaken til den skjeve prisfordelingen er ifølge Lockert at de større byverkene har flere kunder å fordele regningen på. En annen årsak er at topografiske og værmessige forhold gjør det dyrere å bygge og drifte strømnettet i grisgrendte strøk.

Dessuten må strømkunder i kraftfylker betale for overføringsnettet som sender strøm til de store byene. Ifølge Lockert er det i dag liten sammenheng mellom hvor effektivt selskapet er og størrelsen på nettleien som kunden betaler.

– Dette vil vi gjøre noe med, sier Lockert. 

Nå foreslår Distriktsenergi at Regjeringen innfører en «effektivitetsmodell» som skal bidra til likere nettleie og som samtidig gjøre at nettselskapene fortsetter å jobbe hardt med kostnadseffektivitet. 

Modellen innebærer at de selskapene som regnes som 100 prosent effektive av NVE, fakturerer en gjennomsnittstariff, mens selskapene som er mindre effektive fakturerer kundene litt mer enn gjennomsnittet. Selskapene som er mer effektive enn gjennomsnittet, får en litt lavere nettleie.

Dette gjør at modellen premierer kundene til effektive selskaper, og gir insentiver til ytterligere effektivisering i nettselskapene. Denne modellen gir ifølge Lockert også alle energiverk en mulighet til å fakturere en gjennomsnittstariff, også der det er færre kunder og utfordrende leveringsforhold.  

Bakgrunnen for innspillet er at da KrF trådte inn i regjeringen i januar ble regjeringspartiene enige om «å utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett».

Kraftig utjevning

Nettleien vil gå mest ned i områder der det i dag er høy nettleie og det lokale nettselskapet er gjennomsnittlig effektivt eller mer enn gjennomsnittlig effektivt. Her vil nettleien kunne gå ned med inntil 20 øre/kWh.

Men også i Sogn og Fjordane vil nettleien gå ned sammenlignet med i dag. De største byene vil ifølge Lockert ikke oppleve betydelig økning, siden det er mange som bor i området og fordi nettselskapene der ifølge Lockert ofte er relativt effektive selskaper. 

– Likere nettleie blir veldig bra for strømkundene i distriktene. Vår modell er mer rettferdig enn dagens modell, sier Lockert.

I dag er det et spenn mellom høyest og lavest nettleie fra 21,5 øre/kWh til 64,6 øre/kWh.

Med «effektivitetsmodellen» vil forskjellen mellom høyest og lavest nettleie være mellom 23,8 øre/kWh og 37,3 øre/kWh.

Modellen fremmer ifølge Lockert dessuten «de riktige fusjonene», siden det er utsikter til sparte kostnader som er styrende for fusjonsavtalene og ikke at en fusjon gir lavere nettleie for ett av selskapene uten sammenheng med kostnadsbesparelser. 

– Relevant innspill

Distriktsenergi har fått hjelp av konsulentselskapet Pöyry til å utarbeide modellen.

Energiminister Kjell-Børge Freiberg gir i et intervju med Distriktsenergi følgende kommentar til modellen:

– Nå fikk jeg presentert modellen akkurat i dag. Men jeg oppfatter at Distriktsenergi er opptatt av de sammen tingene som vi er opptatt av. Det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Jeg oppfattet det som relevante innspill og så må vi ta dette og veies sammen med alle andre innspill og sammen med alle andre hensyn. Vi vi gjøre så godt vi kan for å prøve å trekke konklusjoner som gjør at vi får et bra og rettferdig system med god forsyningssikkerhet, sier Kjell-Børge Freiberg i intervjuet. 

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.