Fylkesmannen støtter TrønderEnergi i et vedtak mot Frøya kommune. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Fylkesmannen opphever Frøyas vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller. TrønderEnergi starter bygging så raskt som mulig, men utelukker ikke erstatningskrav.
Fredag, 10 mai, 2019 - 11:46

Oppdatert med at TrønderEnergi ikke utelukker erstatningskrav.

I 2016 ga Frøya kommune TrønderEnergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven, noe som åpnet for utbygging av vindmøller. Dispensasjonen var gyldig i tre år, og arbeidet måtte ha startes opp innen søndag 7. april 2019. 

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av april stemte flertallet for å stanse TrønderEnergis utbygging. Flertallet av politikerne mente at TrønderEnergi ikke hadde satt i gang byggearbeidet innen fristen.

Trønderenergi klagde vedtaket inn for Fylkesmannen i Trøndelag. De gir TrønderEnergi medhold i at de ville ha startet byggingen om det ikke hadde vært for demonstrantene som stanset dette. Derfor har Fylkesmannen nå opphevet vedtaket.

Fikk medhold

Fylkesmannen mener TrønderEnergi gjorde det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen, går det fram i en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om TrønderEnergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i pressemeldingen.

«Vi finner det klart at tiltakshaver ville ha begynt gravingen hvis det ikke hadde vært for demonstrantene», skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

Fornøyd

TrønderEnergi er fornøyd med avgjørelsen. 

– Vi er glad for at fylkesmannen er så tydelig i vår favør. TrønderEnergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje må vi komme tilbake til, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en epost til Energiteknikk.

Han er glad for støtten fra både nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører.

– Det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, skriver Eidem.

Utelukker  ikke erstatningskrav

–  Er det nå klart for bygging, dere trenger altså ikke lenger statlig plan fra OED, slik dere har søkt om?

–  Ja, fylkesmannens tydelige vedtak avklarer saken. Vedtaket kan ikke påklages, og det gjør at de øvrige sporene for å avklare saken ikke lenger er relevante. Vi planlegger for oppstart igjen så raskt det praktisk lar seg gjøre, hvor fort vet vi ikke foreløpig, svarer Eidem..

– Kommer dere nå til å gå videre med erstatningssak mot kommunen, eller legger dere den ballen død?

– Kommunens ugyldige vedtak har ført til flere uker med kostbare forsinkelser. Hvilke beløp det nøyaktig er snakk om og hvordan vi håndterer dette opp mot kommunen må vi komme tilbake til, svarer Eidem.

Noe av bakgrunnen for demonstrasjonene var at TrønderEnergi fikk oppdatert konksesjon i januar i år som innebar at de kunne bygge høyere (og færre) turbiner enn de først hadde søkt om. Dette er vanlig praksis hos NVE, men falt ikke i god jord hos lokalbefolkningen.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.