Fylkesmannen støtter TrønderEnergi i et vedtak mot Frøya kommune. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Fylkesmannen opphever Frøyas vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller. TrønderEnergi starter bygging så raskt som mulig, men utelukker ikke erstatningskrav.
Fredag, 10 mai, 2019 - 11:46

Oppdatert med at TrønderEnergi ikke utelukker erstatningskrav.

I 2016 ga Frøya kommune TrønderEnergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven, noe som åpnet for utbygging av vindmøller. Dispensasjonen var gyldig i tre år, og arbeidet måtte ha startes opp innen søndag 7. april 2019. 

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av april stemte flertallet for å stanse TrønderEnergis utbygging. Flertallet av politikerne mente at TrønderEnergi ikke hadde satt i gang byggearbeidet innen fristen.

Trønderenergi klagde vedtaket inn for Fylkesmannen i Trøndelag. De gir TrønderEnergi medhold i at de ville ha startet byggingen om det ikke hadde vært for demonstrantene som stanset dette. Derfor har Fylkesmannen nå opphevet vedtaket.

Fikk medhold

Fylkesmannen mener TrønderEnergi gjorde det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen, går det fram i en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om TrønderEnergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i pressemeldingen.

«Vi finner det klart at tiltakshaver ville ha begynt gravingen hvis det ikke hadde vært for demonstrantene», skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

Fornøyd

TrønderEnergi er fornøyd med avgjørelsen. 

– Vi er glad for at fylkesmannen er så tydelig i vår favør. TrønderEnergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje må vi komme tilbake til, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en epost til Energiteknikk.

Han er glad for støtten fra både nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører.

– Det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, skriver Eidem.

Utelukker  ikke erstatningskrav

–  Er det nå klart for bygging, dere trenger altså ikke lenger statlig plan fra OED, slik dere har søkt om?

–  Ja, fylkesmannens tydelige vedtak avklarer saken. Vedtaket kan ikke påklages, og det gjør at de øvrige sporene for å avklare saken ikke lenger er relevante. Vi planlegger for oppstart igjen så raskt det praktisk lar seg gjøre, hvor fort vet vi ikke foreløpig, svarer Eidem..

– Kommer dere nå til å gå videre med erstatningssak mot kommunen, eller legger dere den ballen død?

– Kommunens ugyldige vedtak har ført til flere uker med kostbare forsinkelser. Hvilke beløp det nøyaktig er snakk om og hvordan vi håndterer dette opp mot kommunen må vi komme tilbake til, svarer Eidem.

Noe av bakgrunnen for demonstrasjonene var at TrønderEnergi fikk oppdatert konksesjon i januar i år som innebar at de kunne bygge høyere (og færre) turbiner enn de først hadde søkt om. Dette er vanlig praksis hos NVE, men falt ikke i god jord hos lokalbefolkningen.

På forsiden nå

Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
Lørdag, 25 mai, 2019 - 16:05
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
Mandag, 27 mai, 2019 - 08:35
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24