Fylkesmannen støtter TrønderEnergi i et vedtak mot Frøya kommune. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Fylkesmannen opphever Frøyas vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller. TrønderEnergi starter bygging så raskt som mulig, men utelukker ikke erstatningskrav.
Fredag, 10 mai, 2019 - 11:46

Oppdatert med at TrønderEnergi ikke utelukker erstatningskrav.

I 2016 ga Frøya kommune TrønderEnergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven, noe som åpnet for utbygging av vindmøller. Dispensasjonen var gyldig i tre år, og arbeidet måtte ha startes opp innen søndag 7. april 2019. 

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av april stemte flertallet for å stanse TrønderEnergis utbygging. Flertallet av politikerne mente at TrønderEnergi ikke hadde satt i gang byggearbeidet innen fristen.

Trønderenergi klagde vedtaket inn for Fylkesmannen i Trøndelag. De gir TrønderEnergi medhold i at de ville ha startet byggingen om det ikke hadde vært for demonstrantene som stanset dette. Derfor har Fylkesmannen nå opphevet vedtaket.

Fikk medhold

Fylkesmannen mener TrønderEnergi gjorde det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen, går det fram i en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om TrønderEnergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i pressemeldingen.

«Vi finner det klart at tiltakshaver ville ha begynt gravingen hvis det ikke hadde vært for demonstrantene», skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

Fornøyd

TrønderEnergi er fornøyd med avgjørelsen. 

– Vi er glad for at fylkesmannen er så tydelig i vår favør. TrønderEnergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje må vi komme tilbake til, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en epost til Energiteknikk.

Han er glad for støtten fra både nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører.

– Det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, skriver Eidem.

Utelukker  ikke erstatningskrav

–  Er det nå klart for bygging, dere trenger altså ikke lenger statlig plan fra OED, slik dere har søkt om?

–  Ja, fylkesmannens tydelige vedtak avklarer saken. Vedtaket kan ikke påklages, og det gjør at de øvrige sporene for å avklare saken ikke lenger er relevante. Vi planlegger for oppstart igjen så raskt det praktisk lar seg gjøre, hvor fort vet vi ikke foreløpig, svarer Eidem..

– Kommer dere nå til å gå videre med erstatningssak mot kommunen, eller legger dere den ballen død?

– Kommunens ugyldige vedtak har ført til flere uker med kostbare forsinkelser. Hvilke beløp det nøyaktig er snakk om og hvordan vi håndterer dette opp mot kommunen må vi komme tilbake til, svarer Eidem.

Noe av bakgrunnen for demonstrasjonene var at TrønderEnergi fikk oppdatert konksesjon i januar i år som innebar at de kunne bygge høyere (og færre) turbiner enn de først hadde søkt om. Dette er vanlig praksis hos NVE, men falt ikke i god jord hos lokalbefolkningen.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.