Fylkesmannen støtter TrønderEnergi i et vedtak mot Frøya kommune. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Fylkesmannen opphever Frøyas vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller. TrønderEnergi starter bygging så raskt som mulig, men utelukker ikke erstatningskrav.
Fredag, 10 mai, 2019 - 11:46

Oppdatert med at TrønderEnergi ikke utelukker erstatningskrav.

I 2016 ga Frøya kommune TrønderEnergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven, noe som åpnet for utbygging av vindmøller. Dispensasjonen var gyldig i tre år, og arbeidet måtte ha startes opp innen søndag 7. april 2019. 

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av april stemte flertallet for å stanse TrønderEnergis utbygging. Flertallet av politikerne mente at TrønderEnergi ikke hadde satt i gang byggearbeidet innen fristen.

Trønderenergi klagde vedtaket inn for Fylkesmannen i Trøndelag. De gir TrønderEnergi medhold i at de ville ha startet byggingen om det ikke hadde vært for demonstrantene som stanset dette. Derfor har Fylkesmannen nå opphevet vedtaket.

Fikk medhold

Fylkesmannen mener TrønderEnergi gjorde det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen, går det fram i en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om TrønderEnergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i pressemeldingen.

«Vi finner det klart at tiltakshaver ville ha begynt gravingen hvis det ikke hadde vært for demonstrantene», skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

Fornøyd

TrønderEnergi er fornøyd med avgjørelsen. 

– Vi er glad for at fylkesmannen er så tydelig i vår favør. TrønderEnergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje må vi komme tilbake til, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en epost til Energiteknikk.

Han er glad for støtten fra både nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører.

– Det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, skriver Eidem.

Utelukker  ikke erstatningskrav

–  Er det nå klart for bygging, dere trenger altså ikke lenger statlig plan fra OED, slik dere har søkt om?

–  Ja, fylkesmannens tydelige vedtak avklarer saken. Vedtaket kan ikke påklages, og det gjør at de øvrige sporene for å avklare saken ikke lenger er relevante. Vi planlegger for oppstart igjen så raskt det praktisk lar seg gjøre, hvor fort vet vi ikke foreløpig, svarer Eidem..

– Kommer dere nå til å gå videre med erstatningssak mot kommunen, eller legger dere den ballen død?

– Kommunens ugyldige vedtak har ført til flere uker med kostbare forsinkelser. Hvilke beløp det nøyaktig er snakk om og hvordan vi håndterer dette opp mot kommunen må vi komme tilbake til, svarer Eidem.

Noe av bakgrunnen for demonstrasjonene var at TrønderEnergi fikk oppdatert konksesjon i januar i år som innebar at de kunne bygge høyere (og færre) turbiner enn de først hadde søkt om. Dette er vanlig praksis hos NVE, men falt ikke i god jord hos lokalbefolkningen.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.