Samarbeidspartnere om standardisering av el og ecom i veganlegg: Fra venstre: Jørn Holtan (Statens Vegvesen), Gunnar Gjesdal (NEK) og Leif T. Aanensen (NEK). Foto NEK

Utvikler standard for el og ekom i veganlegg

Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50

Standarden vil sikre oppfyllelse av bestemmelsene i Vegdirektoratets normaler, ifølge pressemelding fra NEK.

Den norske samferdselssektoren er i sterk utvikling. En vei har i dag et omfattende elektrisk anlegg som består av elkraft, maskiner, ekom og automasjon. Årlig regner man med en verdiskapning innenfor el og ekom på ca 5 milliarder kroner i veganleggene. Bare i E39 Rogfast alene regner man med at investeringene til el- og ekomanlegg vil være i størrelsesorden 2 milliarder kroner.

Kvalitet og elsikkerhet

For å sikre ønsket kvalitet og elsikkerhet i elanlegg i vegtrafikksystemene har Statens Vegvesen utviklet håndbok N601 Elektriske anlegg. Denne håndboken gjelder alle elektriske installasjoner i veganlegg og skal brukes både ved nye veganlegg og ved oppgradering av eksisterende. Med bruk av håndboken ønsker man å gjøre utbygging av veganlegg enklere og mer rasjonelt.

Samarbeid mellom Statens Vegvesen og NEK

-Vi har valgt å inngå en samarbeidsavtale med NEK for å utarbeide en standard for el og ekom i veganlegg. Den nye standarden vil fungere som referanse for Vegdirektoratets normaler og vil gi krav til tekniske og materielle løsninger. Vi har sett behovet for en bredere forankring både hos leverandører og oppdragsgiver. Med NEK har vi fått en samarbeidspartner med erfaring og kompetanse fra lignende prosjekter, forteller Jørn Holtan

Standardisering

-Vi er glad for denne muligheten til å samarbeide tettere med Statens Vegvesen. Denne standarden vil bli svært viktig for vegutbyggingen i Norge og sikre oppfyllelse av Vegdirektoratets normaler. Vi vil i tiden framover arbeide med opprettelse av en normkomite, som vil sikre bred forankring. Komiteen skal få på plass den nye standarden på rekordtid. Målsetningen er at vi kan levere et ferdig arbeid i løpet av 2020. Dette er en halvering av normaltiden forteller Leif T. Aanensen som er administrerende direktør i NEK.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.