Samarbeidspartnere om standardisering av el og ecom i veganlegg: Fra venstre: Jørn Holtan (Statens Vegvesen), Gunnar Gjesdal (NEK) og Leif T. Aanensen (NEK). Foto NEK

Utvikler standard for el og ekom i veganlegg

Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er å utvikle en standard for el og ekom i veganlegg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 08:50

Standarden vil sikre oppfyllelse av bestemmelsene i Vegdirektoratets normaler, ifølge pressemelding fra NEK.

Den norske samferdselssektoren er i sterk utvikling. En vei har i dag et omfattende elektrisk anlegg som består av elkraft, maskiner, ekom og automasjon. Årlig regner man med en verdiskapning innenfor el og ekom på ca 5 milliarder kroner i veganleggene. Bare i E39 Rogfast alene regner man med at investeringene til el- og ekomanlegg vil være i størrelsesorden 2 milliarder kroner.

Kvalitet og elsikkerhet

For å sikre ønsket kvalitet og elsikkerhet i elanlegg i vegtrafikksystemene har Statens Vegvesen utviklet håndbok N601 Elektriske anlegg. Denne håndboken gjelder alle elektriske installasjoner i veganlegg og skal brukes både ved nye veganlegg og ved oppgradering av eksisterende. Med bruk av håndboken ønsker man å gjøre utbygging av veganlegg enklere og mer rasjonelt.

Samarbeid mellom Statens Vegvesen og NEK

-Vi har valgt å inngå en samarbeidsavtale med NEK for å utarbeide en standard for el og ekom i veganlegg. Den nye standarden vil fungere som referanse for Vegdirektoratets normaler og vil gi krav til tekniske og materielle løsninger. Vi har sett behovet for en bredere forankring både hos leverandører og oppdragsgiver. Med NEK har vi fått en samarbeidspartner med erfaring og kompetanse fra lignende prosjekter, forteller Jørn Holtan

Standardisering

-Vi er glad for denne muligheten til å samarbeide tettere med Statens Vegvesen. Denne standarden vil bli svært viktig for vegutbyggingen i Norge og sikre oppfyllelse av Vegdirektoratets normaler. Vi vil i tiden framover arbeide med opprettelse av en normkomite, som vil sikre bred forankring. Komiteen skal få på plass den nye standarden på rekordtid. Målsetningen er at vi kan levere et ferdig arbeid i løpet av 2020. Dette er en halvering av normaltiden forteller Leif T. Aanensen som er administrerende direktør i NEK.

På forsiden nå

9 prosent av kraften er «fornybar» hvis man ikke kjøper opprinnelsesgarantier.
Generalforsamlingen i Sunnfjord Energi Holding vedtok onsdag full fusjon med BKK.
NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
Siri Langangen (44) er ansatt som ny HR-direktør i Statkraft. Hun kommer fra stilling som seksjonsleder i HR i DNB.
En større del av nettselskapenes inntekter skal gjøres avhengig av effektivitet.
Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til Løkaunet kraftverk og Vesle Kjela kraftverk.
Statkraft ber NVE endre regelverket for markedsmanipulasjon for å kunne utnytte arbitrasjemulighetene mellom de ulike markedene bedre.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.