Ny belysningsteknologi og økodesign kan bidra til å spare 1,2 TWh innen 2025. Illustrasjonsfoto: RENAS

1,2 TWh å spare på belysning

Nyutviklet belysningsteknologi og økodesign kan bidra til en energieffektivisering på 1,2 TWh i 2025. Dette fremgår av en fersk rapport fra NVE.
Fredag, 28 juni, 2019 - 11:02

Rapporten om belysningsprodukter er en oppfølging av en undersøkelse som NVE gjennomførte i 2018 om virkningen av økodesign- og energimerkekrav på kraftforbruket til ti husholdningsprodukter. Strømforbruket i norske husholdninger er framskrevet mot 2040, med og uten krav fra EU, fremgår det i en pressemelding fra NVE.

I rapporten blir det slått fast at kravene til belysning vil ha størst effekt de nærmeste fem årene, men at situasjonen i 2040 i stor grad vil være den samme med og uten krav.

Økodesignkrav for belysningsprodukter har bidratt til å fase ut de minst energieffektive og minst miljøvennlige produktene fra markedet. Vurdering av energispareeffekten for de nærmeste fem årene er betydelig, og vil alene i 2025 gi 1,2 TWh, tilsvarende forbruket i mer enn 70 000 boliger. I perioden 2018 – 2040 er besparelsen anslått til 16 TWh.

Den positive utviklingen er i stor grad drevet av tilgang på ny belysningsteknologi. Det er ventet at anvendelsen av LED-pærer kan doble seg de nærmeste par årene. Teknologien har vært i voldsom utvikling i den senere tiden, og mange forhandlere kan se ut til å ha gått over til å hovedsakelig tilby LED-pærer (lysrør unntatt).

En framskrivning i bruk av lyspærer i norske boliger i utvalgte år fram mot 2040 gir indikasjoner på at 64 prosent av lyskildene i norske hjem vil være LED i 2020. I 2025 vil tilsvarende utgjøre 85 prosent, og i 2040 over 95 prosent.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.