Ny belysningsteknologi og økodesign kan bidra til å spare 1,2 TWh innen 2025. Illustrasjonsfoto: RENAS

1,2 TWh å spare på belysning

Nyutviklet belysningsteknologi og økodesign kan bidra til en energieffektivisering på 1,2 TWh i 2025. Dette fremgår av en fersk rapport fra NVE.
Fredag, 28 juni, 2019 - 11:02

Rapporten om belysningsprodukter er en oppfølging av en undersøkelse som NVE gjennomførte i 2018 om virkningen av økodesign- og energimerkekrav på kraftforbruket til ti husholdningsprodukter. Strømforbruket i norske husholdninger er framskrevet mot 2040, med og uten krav fra EU, fremgår det i en pressemelding fra NVE.

I rapporten blir det slått fast at kravene til belysning vil ha størst effekt de nærmeste fem årene, men at situasjonen i 2040 i stor grad vil være den samme med og uten krav.

Økodesignkrav for belysningsprodukter har bidratt til å fase ut de minst energieffektive og minst miljøvennlige produktene fra markedet. Vurdering av energispareeffekten for de nærmeste fem årene er betydelig, og vil alene i 2025 gi 1,2 TWh, tilsvarende forbruket i mer enn 70 000 boliger. I perioden 2018 – 2040 er besparelsen anslått til 16 TWh.

Den positive utviklingen er i stor grad drevet av tilgang på ny belysningsteknologi. Det er ventet at anvendelsen av LED-pærer kan doble seg de nærmeste par årene. Teknologien har vært i voldsom utvikling i den senere tiden, og mange forhandlere kan se ut til å ha gått over til å hovedsakelig tilby LED-pærer (lysrør unntatt).

En framskrivning i bruk av lyspærer i norske boliger i utvalgte år fram mot 2040 gir indikasjoner på at 64 prosent av lyskildene i norske hjem vil være LED i 2020. I 2025 vil tilsvarende utgjøre 85 prosent, og i 2040 over 95 prosent.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.