Tallet på skadde i elulykker er stabilt. På dette illustrasjonsbildet gikk alt etter boka. Foto: Øyvind Lie

143 skadd i elulykker i fjor

Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Fredag, 21 juni, 2019 - 16:38

Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Antall innmeldte ulykker har de siste årene økt, men mye av dette skyldes ifølge direktoratet økt oppmerksomhet om meldeplikten for ulykker.

Ingen dødsulykker

Antall ulykker med skadeomfang holder seg ifølge direktoratet stabilt, på 143 i 2018. I 2017 var tallet 134, i 2016 133 og i 2015 146.

DSB fikk i 2018 ingen meldinger om dødsulykker med strømgjennomgang eller lysbue som årsak. Dette er det sjette året siden 1998 at det ikke har vært dødsulykke i Norge med disse årsakene. Det så langt i 2019 registrert én dødulykke.

De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen, hvor flest elektrofagfolk jobber.  

Farlig for lærlingene

De siste årene har i gjennomsnitt ca. 30 prosent av de innmeldte ulykkene blant elektrofagarbeidere med skader og sykefravær vært lærlinger eller hjelpearbeidere. I 2016 var tallet 21 prosent, i 2017 30 prosent. Andelen gikk ned til 20 prosent i 2018.

– Selv om dette er en nedgang siden 2017, er dette en altfor høy andel, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid, ifølge direktoratet.

Et positivt trekk er ifølge DSB at de langt fleste som utsettes for strømgjennomgang, blir sendt til legekontroll og behandling. Det er helt tydelig at dette tas seriøst av bransjen, ifølge direktoratet.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.