Tallet på skadde i elulykker er stabilt. På dette illustrasjonsbildet gikk alt etter boka. Foto: Øyvind Lie

143 skadd i elulykker i fjor

Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Fredag, 21 juni, 2019 - 16:38

Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Antall innmeldte ulykker har de siste årene økt, men mye av dette skyldes ifølge direktoratet økt oppmerksomhet om meldeplikten for ulykker.

Ingen dødsulykker

Antall ulykker med skadeomfang holder seg ifølge direktoratet stabilt, på 143 i 2018. I 2017 var tallet 134, i 2016 133 og i 2015 146.

DSB fikk i 2018 ingen meldinger om dødsulykker med strømgjennomgang eller lysbue som årsak. Dette er det sjette året siden 1998 at det ikke har vært dødsulykke i Norge med disse årsakene. Det så langt i 2019 registrert én dødulykke.

De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen, hvor flest elektrofagfolk jobber.  

Farlig for lærlingene

De siste årene har i gjennomsnitt ca. 30 prosent av de innmeldte ulykkene blant elektrofagarbeidere med skader og sykefravær vært lærlinger eller hjelpearbeidere. I 2016 var tallet 21 prosent, i 2017 30 prosent. Andelen gikk ned til 20 prosent i 2018.

– Selv om dette er en nedgang siden 2017, er dette en altfor høy andel, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid, ifølge direktoratet.

Et positivt trekk er ifølge DSB at de langt fleste som utsettes for strømgjennomgang, blir sendt til legekontroll og behandling. Det er helt tydelig at dette tas seriøst av bransjen, ifølge direktoratet.

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.