Tallet på skadde i elulykker er stabilt. På dette illustrasjonsbildet gikk alt etter boka. Foto: Øyvind Lie

143 skadd i elulykker i fjor

Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Fredag, 21 juni, 2019 - 16:38

Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Antall innmeldte ulykker har de siste årene økt, men mye av dette skyldes ifølge direktoratet økt oppmerksomhet om meldeplikten for ulykker.

Ingen dødsulykker

Antall ulykker med skadeomfang holder seg ifølge direktoratet stabilt, på 143 i 2018. I 2017 var tallet 134, i 2016 133 og i 2015 146.

DSB fikk i 2018 ingen meldinger om dødsulykker med strømgjennomgang eller lysbue som årsak. Dette er det sjette året siden 1998 at det ikke har vært dødsulykke i Norge med disse årsakene. Det så langt i 2019 registrert én dødulykke.

De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen, hvor flest elektrofagfolk jobber.  

Farlig for lærlingene

De siste årene har i gjennomsnitt ca. 30 prosent av de innmeldte ulykkene blant elektrofagarbeidere med skader og sykefravær vært lærlinger eller hjelpearbeidere. I 2016 var tallet 21 prosent, i 2017 30 prosent. Andelen gikk ned til 20 prosent i 2018.

– Selv om dette er en nedgang siden 2017, er dette en altfor høy andel, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Her har både arbeidsgivere og skoleverket en utfordring med tanke på både FSE-opplæringen og holdningsskapende arbeid, ifølge direktoratet.

Et positivt trekk er ifølge DSB at de langt fleste som utsettes for strømgjennomgang, blir sendt til legekontroll og behandling. Det er helt tydelig at dette tas seriøst av bransjen, ifølge direktoratet.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?