NVE vil gi automatisk kompensasjon etter lange strømbrudd

NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
Onsdag, 26 juni, 2019 - 13:51

Når en nettkunde har opplevd et strømavbrudd som har vart i minst 12 timer, kan kunden kreve å få utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet.

Nå som de aller fleste kundene har fått smarte målere med kommunikasjon, foreslår NVE nå at nettselskapene automatisk skal betale ut kompensasjonen til alle husholdninger og fritidsboliger som har slike, uten at de selv må fremme et krav om det.

- Vi anslår at rundt en tredel av forbrukerne fremmer krav om kompensasjon etter dagens regelverk, sier direktør Ove Flataker i Regulermyndighetten for energi i en pressemelding.

- Dette kan tyde på at mange kunder enten ikke har god nok kunnskap om kompensasjonsordningen eller at de synes det er for tungvint å få den utbetalt. Med de foreslåtte endringene vil en kunde få utbetalt kompensasjon, uavhengig om hun kjente til ordningen eller ikke og uten å måtte foreta seg noe. Dette mener vi er et godt tiltak for å sikre at forbrukerne får den kompensasjonen de har krav på, sier han.

NVE foreslår også andre endringer i kompensasjonsordningen:

  • I dag kan en kunde som har flere avtaler med et nettselskap med hver sin måler kun få kompensasjon for ett av målepunktene. NVE foreslår nå at en kunde skal få én kompensasjon for hvert av sine målepunkter som er berørt av strømavbruddet, og som er registrert som husholdning eller fritidsbolig. Direktoratet foreslår samtidig at andre kundegrupper ikke skal ha krav på kompensasjon.

  • NVE vil gå bort fra de trinnvise kompensasjonssatsene, til fordel for en mer kontinuerlig sats. For husholdningskunder vil satsen starte på kr 500 ved avbrudd på 12 timer, for deretter å øke med kr 40 for hver time utover de første 12 timene. For fritidsboliger vil satsen starte på kr 125 ved avbrudd på 12 timer, for deretter å øke med kr 10 for hver time utover de første 12 timene. Disse satsene gjenspeiler forskjellen i betalingsvillighet for å unngå strømavbrudd mellom de to kundegruppene. For begge kundegrupper vil det være et øvre tak på hvor mye man kan få i kompensasjon. Taket er lik forventet årlig innbetalt nettleie i hvert av målepunktene.
  • NVE foreslår en samordning av kompensasjonsordningen med KILE-ordningen, slik at den samlede økonomiske virkningen på nettselskapenes overskudd ikke blir for stor. Dette gjør vi for at insentivene knyttet til leveringspålitelighet skal bli riktige.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?