NVE vil gi automatisk kompensasjon etter lange strømbrudd

NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
Onsdag, 26 juni, 2019 - 13:51

Når en nettkunde har opplevd et strømavbrudd som har vart i minst 12 timer, kan kunden kreve å få utbetalt en kompensasjon fra nettselskapet.

Nå som de aller fleste kundene har fått smarte målere med kommunikasjon, foreslår NVE nå at nettselskapene automatisk skal betale ut kompensasjonen til alle husholdninger og fritidsboliger som har slike, uten at de selv må fremme et krav om det.

- Vi anslår at rundt en tredel av forbrukerne fremmer krav om kompensasjon etter dagens regelverk, sier direktør Ove Flataker i Regulermyndighetten for energi i en pressemelding.

- Dette kan tyde på at mange kunder enten ikke har god nok kunnskap om kompensasjonsordningen eller at de synes det er for tungvint å få den utbetalt. Med de foreslåtte endringene vil en kunde få utbetalt kompensasjon, uavhengig om hun kjente til ordningen eller ikke og uten å måtte foreta seg noe. Dette mener vi er et godt tiltak for å sikre at forbrukerne får den kompensasjonen de har krav på, sier han.

NVE foreslår også andre endringer i kompensasjonsordningen:

  • I dag kan en kunde som har flere avtaler med et nettselskap med hver sin måler kun få kompensasjon for ett av målepunktene. NVE foreslår nå at en kunde skal få én kompensasjon for hvert av sine målepunkter som er berørt av strømavbruddet, og som er registrert som husholdning eller fritidsbolig. Direktoratet foreslår samtidig at andre kundegrupper ikke skal ha krav på kompensasjon.

  • NVE vil gå bort fra de trinnvise kompensasjonssatsene, til fordel for en mer kontinuerlig sats. For husholdningskunder vil satsen starte på kr 500 ved avbrudd på 12 timer, for deretter å øke med kr 40 for hver time utover de første 12 timene. For fritidsboliger vil satsen starte på kr 125 ved avbrudd på 12 timer, for deretter å øke med kr 10 for hver time utover de første 12 timene. Disse satsene gjenspeiler forskjellen i betalingsvillighet for å unngå strømavbrudd mellom de to kundegruppene. For begge kundegrupper vil det være et øvre tak på hvor mye man kan få i kompensasjon. Taket er lik forventet årlig innbetalt nettleie i hvert av målepunktene.
  • NVE foreslår en samordning av kompensasjonsordningen med KILE-ordningen, slik at den samlede økonomiske virkningen på nettselskapenes overskudd ikke blir for stor. Dette gjør vi for at insentivene knyttet til leveringspålitelighet skal bli riktige.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.