Bildet viser montasjestativer for solcellemodulene montert på taket av det nye REMA-bygget. Foto: Solcellespesialisten

Bruker «bakke-løsning» på tak

Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
Mandag, 24 juni, 2019 - 13:16

Det er Multiconsult som står bak utviklingen av konseptet. Anlegget er under bygging og skal stå ferdig høsten 2019. I full drift vil den fornybare energien dekke ca. 25 prosent av byggets årlige energiforbruk, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

Løsningen som benyttes er vel kjent fra tilsvarende bakkemonterte anlegg, men det er første gang den anvendes på taket av et bygg her i landet. Anlegget skal dekke en flate på 13 000 kvadratmeter, på størrelse med nær to fotballbaner, på et lagerbygg som Login Eiendom  bygger for REMA 1000 på Vinterbro i Oslo.

 – Det er ikke teknologien i seg selv som er nyheten i dette prosjektet, men måten den anvendes på, sier Bjørn Thorud, faglig leder av sol, smartgrid og energilagring i Multiconsult.

Vekselretterne som benyttes er mer kompakte og det medgår færre løpemeter solcellekabel på grunn av økt spenningsnivå. Redusert materialbruk gir lavere komponentkostnader, men også raskere byggetid og lavere arbeidskostnader. Samlet oppnås en kostnadsbesparelse på opptil 15 prosent i forhold til det som fram til nå har vært standard i bransjen.

 – Dette er en innovativ takløsning som tar med seg det beste fra sammenlignbare bakkebaserte anlegg. Inverterteknologi utviklet av tyske KACO, som driver en ledende og fremoverlent virksomhet i det internasjonale solenergimarkedet, er sentral i løsningen. Den håndterer 1500 V likestrøm inn i anlegget med en utgangsverdi på direkte innmatet 400 V trefase vekselstrøm, sier Thorud.

Det er Solcellespesialisten som står for montasjen av anlegget.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.