Fram mot 2030 skal det investeres rundt en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Milliardløft i strømnettet i Ryfylke

Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
Fredag, 21 juni, 2019 - 16:17

I går ble nettplan Ryfylke presentert for Ryfylkerådet, som består av de fem kommunene Hjelmeland, Strand, Sauda, Suldal og Forsand. Nettplan Ryfylke skal gi grunnlag for ny vekst, og innebærer en kraftig forsterkning av strømnettet gjennom bygging av nye kraftlinjer og nye transformatorstasjoner eller oppgradering av eksisterende stasjoner, ifølge en pressemelding fra Lyse.  

Lyse Elnett økte kapasiteten i Hjelmeland transformatorstasjon for ikke mange år siden, men nye store strømkunder som blant annet oppdrettsanlegg og el- og hydrogendrevet ferge krever mye strøm og gjør at det haster med ytterligere forsterkning. Arbeidet med å søke konsesjon for å bygge ny 132 kV-linje inn til Hjelmeland kommune, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland er derfor allerede i gang. Målet er at dette prosjektet skal være ferdig i 2023.

-Vi har arbeidet så raskt som mulig for å få fram en god nettplan for Ryfylke som kan støtte opp om den veksten som er ventet i strømforbruk framover, sier Rannveig E. Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett. 

-I Ryfylke produseres cirka 10 prosent av all strøm i Norge.  Strømmen er grønn og fornybar, og det er viktig at vi legger til rette for lokal infrastruktur, og på den måten støtter opp om veksten i næringslivet.  Vi ser en oppblomstring av kraftkrevende industri i regionen, sier Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland i en pressemelding fra Ryfylke IKS.  

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.