Fram mot 2030 skal det investeres rundt en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Milliardløft i strømnettet i Ryfylke

Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
Fredag, 21 juni, 2019 - 16:17

I går ble nettplan Ryfylke presentert for Ryfylkerådet, som består av de fem kommunene Hjelmeland, Strand, Sauda, Suldal og Forsand. Nettplan Ryfylke skal gi grunnlag for ny vekst, og innebærer en kraftig forsterkning av strømnettet gjennom bygging av nye kraftlinjer og nye transformatorstasjoner eller oppgradering av eksisterende stasjoner, ifølge en pressemelding fra Lyse.  

Lyse Elnett økte kapasiteten i Hjelmeland transformatorstasjon for ikke mange år siden, men nye store strømkunder som blant annet oppdrettsanlegg og el- og hydrogendrevet ferge krever mye strøm og gjør at det haster med ytterligere forsterkning. Arbeidet med å søke konsesjon for å bygge ny 132 kV-linje inn til Hjelmeland kommune, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland er derfor allerede i gang. Målet er at dette prosjektet skal være ferdig i 2023.

-Vi har arbeidet så raskt som mulig for å få fram en god nettplan for Ryfylke som kan støtte opp om den veksten som er ventet i strømforbruk framover, sier Rannveig E. Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett. 

-I Ryfylke produseres cirka 10 prosent av all strøm i Norge.  Strømmen er grønn og fornybar, og det er viktig at vi legger til rette for lokal infrastruktur, og på den måten støtter opp om veksten i næringslivet.  Vi ser en oppblomstring av kraftkrevende industri i regionen, sier Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland i en pressemelding fra Ryfylke IKS.  

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?