NVE strammer effektivitets-skruen

En større del av nettselskapenes inntekter skal gjøres avhengig av effektivitet.
Onsdag, 26 juni, 2019 - 12:56

I dag er nettselskapenes årlige inntektsrammer basert på 40 prosent av selskapenes egne kostnader og 60 prosent av en kostnadsnorm som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregner.

I et forslag lagt fram onsdag går det fram at NVE vil øke normandelen til 70 prosent med virkning fra 2021. Dette skal gjøre det mer lønnsomt å være effektiv og mindre lønnsomt å være ineffektiv.

Justerer normen

Et annet forslag til tiltak er å justere metoden for å kalibrere kostnadsnormene. I dagens modell benytter NVE avkastningsgrunnlag som fører til at høye kapitalkostnader er en fordel.

NVE vil nå endre dette til å omfatte også øvrige kostnadselementer enn kapital, og i tillegg vil de inkludere kapitalkostnadene fra anleggsbidragsfinansierte anlegg.

Dermed skal insentivene bli like sterke uavhengig av om det dreier seg om egenfinansierte eller anleggsbidragsfinansierte investeringer, eller driftskostnader.

Nettselskapene vil ifølge NVE da gjøre de riktige valgene med hensyn til finansieringsform for investeringer og om tiltakene de gjennomfører vil være på driftssiden eller i form av investeringer.

Justerer Statnett-reguleringen

For Statnett foreslår NVE mer nøytral behandling av kostnader knyttet til systemansvaret ved at disse reguleres på samme måte som kostnadene til nettvirksomheten.

Det betyr at de vil ha samme normregulering, og at kostnadene inngår i inntektsrammen med to års tidsetterslep.

Dette innebærer at insentivene blir de samme for alle kostnader Statnett har, og til at kostnadsnormen ved effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet over tid dekker Statnetts kostnader og gir en rimelig avkastning. 

Mer «nøytrale» insentiver

NVE foreslår i tillegg en endring i rapportering mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett for å sikre bedre sammenligning mellom selskapene.

– Formålet med de foreslåtte endringene er å gi nettselskapet sterkere og mer nøytrale insentiver slik at det gjør de riktige tingene og til så lav kostnad som mulig. Vi mener dette vil bidra til at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig for kundene, sier direktør Ove Flataker i Reguleringsmyndigheten for energi.

Med endringene som bransjen står overfor er det ifølge NVE viktig at nettselskapene er innovative, skaffer seg ny kunnskap og utnytter mulighetene som kommer med smarte målere, digitalisering og nye løsninger.

NVE forslår derfor å endre forvaltningspraksisen for godkjenning av pilot- og demoprosjekter for å gjøre det enklere å få dem godkjent av NVE. Direktoratet åpner også for at nettselskapene kan søke om å gå utover de økonomiske rammene som ligger i NVEs FoU-ordning, i forbindelse med konkrete, tidsavgrensede prosjekter.

Endrer avbruddsutbetalingene

Direktoratet foreslår også endringer i ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd.

«Dette er både for å forenkle ordningen for kundene og å gi riktigere insentiver til leveringspålitelighet», skriver NVE.

NVE foreslår å fjerne gjeldende intervaller til fordel for en fast sats ved 12 timer etterfulgt av en kontinuerlig timesats. For husholdninger starter beløpet på 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter tilfaller en sats på 40 kroner per påfølgende time med avbrudd.

For fritidsboliger starter beløpet på 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, deretter tilfaller en sats på 10 kroner per påfølgende time med avbrudd.

NVE foreslår samtidig en maksgrense for kompensasjon per nettkunde, hvor samlet utbetalt kompensasjon ikke kan overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?