Statnett har ferdigstilt 63 kilometer med ny kraftledning mellom Surnadal og Snillfjord. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett har ferdigstilt den nye kraftledningen mellom Surnadal og Snillfjord.

Den nye 420 kV kraftledningen, kalt Snilldal-Surna, er en del av første byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna. Namsos-Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

– Dette er en viktig milepæl. Både fordi kraftledningen og stasjonene er bygd ferdig tre måneder før opprinnelig plan, men mest fordi dette er en viktig kraftledning for å styrke strømforsyningen langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal samt legge til rette for en helelektrisk fremtid, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Kraftledningen og de to transformatorstasjonene i Snillfjord og Surnadal berører kommunene Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal.

Kraftledningen vil settes i ordinær drift innen 30.september i år.  

Fakta om prosjektet:

Omfang: 63 km ny 420 kV kraftledning og to nye transformatorstasjoner i Surnadal og i Snillfjord

Antall master: 172

Berører kommunene: Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal

Antall grunneiere: 177

Kostnad: Forventet kostnad for første byggetrinn, som inkluderer Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna er 2950-3090 mill. NOK