Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din. Informasjon om at dette er installert skal fremgå av kursfortegnelsen som gjerne er montert på innsiden av døren i sikringsskapet.

Hafslund ber folk installere overspennings­vern

Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
Fredag, 14 juni, 2019 - 13:42

Det er Hafslund som nå, på vei inn i den mest intense lynsesongen, i en pressemelding løfter oppmerksomheten mot denne utfordringen.

-Selv om det fra 2012 ble innført krav om installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg, mangler slike installasjoner i mange eldre anlegg. Trolig er flere hundre tusen nordmenn fortsatt uten god beskyttelse mot lynnedslag, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

Schau anbefaler å installere et grovvern, som monteres i sikringsskapet og beskytter mot større spenningsendringer, i tillegg til finvern, som kobles mellom støpsel og stikkontakt foran utsatte apparater, som for eksempel tv og datautstyr. For å gi effekt må kontakten være jordet og vernene som benyttes bør være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd (FG)

- Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpselet i tordenvær, for så å programmere om klokker og andre innstillinger på apparater når du setter i støpselet igjen, legger Schau til.

Juli og august er høysesong for tordenvær, og hvert år registreres om lag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag. Forsikringsselskapene mottar årlig rundt 5000 skademeldinger som kan relateres til lynnedslag, som gjør skader i landets boliger for flere millioner kroner.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.