Svenska kraftnät og Statnett må automatisere styringen av kraftnettet. Foto: Leif Jönsson/Mostphotos

Vil bruke 1 milliard på ny balanserings­modell

Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Mandag, 24 juni, 2019 - 10:40

«Totalt vil Statnett og Svenska kraftät investere anslagsvis en milliard kroner i denne utviklingen av nye løsninger», skriver Statnett på sin nettside.

For sikre effektiv untnyttelse og sikker drift av kraftsystemet, er det behov for en ny måte å balansere det nordiske synkronområdet.

Det trengs automatisering, siden forandringene i kraftsystemet innebærer at systemoperatørene må gjøre mer på kortere tid, samtidig som sikkerhetsmarginene minker.

De nordiske systemoperatørene avtalte i 2018 å samarbeide for å utvikle en felles nordisk balanseringsmodell (NBM) innenfor rammene av et felles utviklingsprogram.

I henhold til avtalen har Statnett og Svenska kraftnät i fellesskap rollen som Common Service Provider (CSP) med et spesielt ansvar for å levere felles tjenester og IT-løsninger for balanseringsmodellen for de nordiske systemoperatørene.

I balanseringsmodellen inngår IT-utvikling for de mest sentrale oppgavene, digitalisering og automatisering, overgang til 15-minutters avregningsperiode og overgang til en balanseringsmodell basert på såkalt modernisert Area Control Error (mACE).

En forutsetning for å innføre de nye metodene som utvikles innenfor rammen for NBM, er at de aksepteres av de nasjonale regulatorene i de nordiske landene, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimarknadsinspektionen, skriver Statnett.

 

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.