Demonstrasjon mot bygging av vindkraftverk på Frøya. Foto: Norges Miljøvernforbund
Fredagskommentar:

Vindkraft krever ydmykhet

Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53

I mange år var vindkraftbransjen de snille, miljøvennlige og ufarlige, fordi ingenting ble bygget. Så ble det lønnsomt, utbyggingen tok av, og bråket startet.

Konsesjonsmyndighetene, med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i spissen, må ta sin del av skylden. Vi er fleksible i Norge, noe som gjenspeiles i konsesjonssystemet. Aktørene får bygge med aller nyeste teknologi. Møller som innbyggerne ble forespeilet å være 150 meter høye, ble dermed 200 meter på få år.

Kommunestyrer som godkjente vindparker fordi de akkurat ikke var synlige fra kjøkkenvinduet til Per, kan slik bli stilt sjakk matt. Da hjelper det lite at det blir litt færre turbiner og litt mindre veibygging.

Måtte endre kurs

Inntil nylig behandlet NVE rutinemessig søknadene om 50 meter høyere turbiner med et halvsides skriv, med henvisning til den teknologiske fremgangen innenfor vindkraftindustrien.

Nå har NVE blitt tvunget til å justere kursen.

Statkraft har søkt om å bygge høyere møller på Kvinesheia i Vest-Agder, og NVE krever plutselig både tilleggsutredninger og en ny offentlig høring av søknaden. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund varsler at det kan komme ytterligere innstramminger. Det er bra, og på tide.

NVE har i for stor grad vært på vindkraftbransjens side. Det var nok behagelig og koselig når nesten ingenting skjedde og direktoratet kunne legge til rette for at et og annet prosjekt likevel ble bygget.  Nå er vindkraften blitt stor, og må tas på alvor.

Hvis ikke bransjen blir mer ydmyk, kan den risikere at politikerne gir det norske vindkrafteventyret en brå slutt. Forskjellen mellom oss og resten av Europa er nemlig at vi allerede er selvforsynt med fornybar kraft. Da må det argumenteres bedre for hvorfor vi trenger mer. Sammenhengen mellom vindkraft og klima må synliggjøres.

Legitime følelser

Motstand basert på følelser for sin barndoms turområde, må ikke bli møtt med økonomiske kalkyler. Ta isteden motstanden på alvor, ved å anerkjenne den. Da kan man møtes i dialog og komme fram til balanserte løsninger. På NVEs vindkraftseminar tok Kjetil Lund på forbilledlig vis til orde for dette.

Neste steg kan være å stoppe raljeringen over Miljødirektoratets rapporter om flaggermus og villrein.

Direktoratets innvendinger om at fugleundersøkelsene er for dårlige, må tas på alvor.

Mye tyder på at den økte vindkraftmotstanden vil øke Miljødirektoratets gjennomslagskraft. 

Alle i vindkraftbransjen må lage skikkelige utredninger, i god tid før noe bygges. Slik kan tilliten i folket gjenoppbygges.

Den offentlige debatten polariseres, det gjelder også vår energidebatt. Da må vi være tøffere med oss selv, og rausere med våre meningsmotstandere.

Vi må høre på og anerkjenne hverandre, og søke å finne løsninger som alle kan leve med.

Ikke minst vise ydmykhet.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.