Demonstrasjon mot bygging av vindkraftverk på Frøya. Foto: Norges Miljøvernforbund
Fredagskommentar:

Vindkraft krever ydmykhet

Fredag, 7 juni, 2019 - 09:53

I mange år var vindkraftbransjen de snille, miljøvennlige og ufarlige, fordi ingenting ble bygget. Så ble det lønnsomt, utbyggingen tok av, og bråket startet.

Konsesjonsmyndighetene, med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i spissen, må ta sin del av skylden. Vi er fleksible i Norge, noe som gjenspeiles i konsesjonssystemet. Aktørene får bygge med aller nyeste teknologi. Møller som innbyggerne ble forespeilet å være 150 meter høye, ble dermed 200 meter på få år.

Kommunestyrer som godkjente vindparker fordi de akkurat ikke var synlige fra kjøkkenvinduet til Per, kan slik bli stilt sjakk matt. Da hjelper det lite at det blir litt færre turbiner og litt mindre veibygging.

Måtte endre kurs

Inntil nylig behandlet NVE rutinemessig søknadene om 50 meter høyere turbiner med et halvsides skriv, med henvisning til den teknologiske fremgangen innenfor vindkraftindustrien.

Nå har NVE blitt tvunget til å justere kursen.

Statkraft har søkt om å bygge høyere møller på Kvinesheia i Vest-Agder, og NVE krever plutselig både tilleggsutredninger og en ny offentlig høring av søknaden. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund varsler at det kan komme ytterligere innstramminger. Det er bra, og på tide.

NVE har i for stor grad vært på vindkraftbransjens side. Det var nok behagelig og koselig når nesten ingenting skjedde og direktoratet kunne legge til rette for at et og annet prosjekt likevel ble bygget.  Nå er vindkraften blitt stor, og må tas på alvor.

Hvis ikke bransjen blir mer ydmyk, kan den risikere at politikerne gir det norske vindkrafteventyret en brå slutt. Forskjellen mellom oss og resten av Europa er nemlig at vi allerede er selvforsynt med fornybar kraft. Da må det argumenteres bedre for hvorfor vi trenger mer. Sammenhengen mellom vindkraft og klima må synliggjøres.

Legitime følelser

Motstand basert på følelser for sin barndoms turområde, må ikke bli møtt med økonomiske kalkyler. Ta isteden motstanden på alvor, ved å anerkjenne den. Da kan man møtes i dialog og komme fram til balanserte løsninger. På NVEs vindkraftseminar tok Kjetil Lund på forbilledlig vis til orde for dette.

Neste steg kan være å stoppe raljeringen over Miljødirektoratets rapporter om flaggermus og villrein.

Direktoratets innvendinger om at fugleundersøkelsene er for dårlige, må tas på alvor.

Mye tyder på at den økte vindkraftmotstanden vil øke Miljødirektoratets gjennomslagskraft. 

Alle i vindkraftbransjen må lage skikkelige utredninger, i god tid før noe bygges. Slik kan tilliten i folket gjenoppbygges.

Den offentlige debatten polariseres, det gjelder også vår energidebatt. Da må vi være tøffere med oss selv, og rausere med våre meningsmotstandere.

Vi må høre på og anerkjenne hverandre, og søke å finne løsninger som alle kan leve med.

Ikke minst vise ydmykhet.

På forsiden nå

Kartlegging av fugletrekk med spesialiserte fugleradarer kan forhindre fugledød i de nye, store vindkraftutbyggingene. Men NVE er tilbakeholdne med å sette krav.
Over halvparten vet ikke hvor mye strøm de bruker fra måned til måned. Likevel mener 6 av 10 at de betaler for mye, ifølge undersøkelse.
Statnett og Svenska utvikler IT-løsninger for en ny nordisk balanseringsmodell for det nordiske synkronområdet.
Det ble i 2018 meldt inn 494 elulykker. 143 ble skadd, men ingen døde.
Enova får en milliard kroner til et nullutslippsfond for næringstransport, og innfører støtteordning for kjøp av batterielektriske varebiler.
Splittingen av interesse- og arbeidsgiverpolitikken i KS Bedrift har gjort at Distriktsenergi og KS Bedrifit Energi på ny vurderer å slå seg sammen.
Erik Knive (48) er ansatt som administrerende direktør i SN Power. Han tiltrer stillingen 1.juli.
Statnett har til hensikt å inngå avtale med Bouvet om utvikling og forvaltning av systemløsninger, ifølge Bouvet.
Opposisjonen ville ha naturressursskatt til vindkraftkommunene og ikke veldedige gaver, men nådde ikke fram. Hjemfall for vindkraft og kommunalt veto ble også stemt ned.
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.
En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
Danske Ørsted er valgt til å bygge en havvindpark på 1100 MW utenfor kysten av New Jersey.
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.
ABBs vokser innen ladeløsninger for bærekraftig, offentlig transport. Automatiske pantografer gir økt fleksibilitet og effektivitet.
Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.