Innkjøp av materiell er billigere for store selskaper enn for små. Bildet er tatt fra BKKs linjebygging. Foto: Eivind Huse/BKK

Sammenslåing av nettselskaper kan redusere kostnadene ved anskaffelse av materiell med inntil 40 prosent, ifølge BKK Nett.

Det er BKK Netts administrerende direktør Wenche Teigland som skriver dette i et brev til Olje- og energidepartementet, etter et møte i departementet hvor det ble etterlyst erfaringer med synergieffekter ved sammenslåing av nettselskaper.

Teigland skriver at siden 2018 har BKK innfusjonert og integrert nettvirksomheten i to mindre selskaper, nemlig Tysnes Kraftlag med 3300 kunder og Etne Elektrisitetslag med 2000 kunder.

I brevet, datert 20. juni, skriver Teigland videre at selskapet var i prosess med to andre selskaper, Kvinnherad Energi (7 300 kunder) og Sunnfjord Energi (15 600 kunder).

En uke senere ble det klart at Sunnfjord Energi og BKK fusjonerer.

Store besparelser

Basert på erfaringene fra disse prosessene anslår Teigland følgende synergieffekter og gevinster for de innfusjonerte selskapene:

Inntil 40 prosent på anskaffelser av materiell. Dette skyldes bedre innkjøpsavtaler i BKK Nett som følge av større volumer.

Besparelsene skal være 75-100 prosent på systemer. Ved innlemmelse av små selskaper i BKKs systemer blir nemlig disse selskapenes egne kostnader ifølge Teigland nær eliminert, uten at det påvirker våre kostnader.

Besparelsene for årsverk er ifølge BKK 10-20 prosent over tid.

«Merkantil arbeidskraft i de innlemmede selskapene frigjøres over tid til nye oppgaver. Ved innlemmelse av mindre selskaper gir vi fra oss deler av synergipotensialet ved at det gis jobb- og lokasjonsgarantier. Dette er viktig for å få tilslutning til prosessene», heter det i brevet fra BKK Nett, som Energiteknikk har sett.

Lavere nettleie

BKK og Lyse gjort en studie av mulige gevinster som skal gi en pekepinn på synergipotensialet ved fusjon mellom større selskaper.

«Basert på svært moderate anslag anslås en kostnadsreduksjon på 8-15 prosent på eksterne innkjøp, 10-20 prosent på årsverk og 15-55 prosent på IT», skriver BKK.

Kundene i de innfusjonerte selskapene merker sammenslåingene ved at nettleien reduseres betydelig.

«Husholdningskunder hos Tysnes Kraftlag fikk redusert sin nettleie med over 40 prosent. I Etne Elektrisitetslag ble reduksjonen 25 prosent. For Kvinnherad og Sunnfjord ser reduksjonen ut til å bli hhv 17 prosent og i overkant av 30 prosent», skriver BKK Nett.