Med justert strategi vil Norfund satse mer på lokale strømløsninger, ifølge administrerende direktør Tellef Thorleifsson. Foto: Norfund

Norfund vil gjøre mer for strømløse samfunn

Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
Mandag, 8 juli, 2019 - 10:41

Norfund, som er et statlig eid selskap etablert for å bidra til utvikling i fattige land gjennom bærekraftig satsing på privat næringsvirksomhet, får sine bevilgninger over statsbudsjettet. Fondet har for tiden en verdijustert egenkapital på ca. 28 milliarder kroner, og tilføres årlig nesten nye to milliarder kroner.

-Den nye innsatsen innebærer ingen dramatisk endring i vår strategiske innretning. Norfund skal fortsatt satse på storskala fornybar energi innen vann-, sol- og vindkraft. Forskjellen er at vi nå også skal ha større oppmerksomhet knyttet til off-grid-løsninger i strømløse lokalsamfunn, primært i Afrika, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Kapitalbasen til Norfund gir god handlefrihet til å satse bredt på utviklingsprosjekter. Fram mot 2022 er det forventet at den gjennomsnittlige avkastningen på investert kapital skal være på fem prosent. De midlene dette frigjør i selskaper som Norfund har eierinteresser i resirkuleres til nye prosjekter.

-Siden Norfund ble etablert i 1997 er det investert direkte og indirekte i over 900 selskaper med til sammen mer enn 300 000 ansatte. Samlet har disse selskapene i 2018 betalt mer enn tretten milliarder kroner i skatt og avgifter til lokale myndigheter. Dette er en utvikling vi ytterligere søker å styrke med vår justerte strategiske innretning, sier Thorleifsson.

En viktig forutsetning for utvikling i en desentral samfunnsstruktur uten tilkobling til et overordnet strømnett er produksjon av ulike former for fornybar energi koblet til lokalt etablerte Micro-Grid- løsninger. Strømproduksjon fra sol, vind og vann inngår som en viktig del av dette.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?