Med justert strategi vil Norfund satse mer på lokale strømløsninger, ifølge administrerende direktør Tellef Thorleifsson. Foto: Norfund

Norfund vil gjøre mer for strømløse samfunn

Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
Mandag, 8 juli, 2019 - 10:41

Norfund, som er et statlig eid selskap etablert for å bidra til utvikling i fattige land gjennom bærekraftig satsing på privat næringsvirksomhet, får sine bevilgninger over statsbudsjettet. Fondet har for tiden en verdijustert egenkapital på ca. 28 milliarder kroner, og tilføres årlig nesten nye to milliarder kroner.

-Den nye innsatsen innebærer ingen dramatisk endring i vår strategiske innretning. Norfund skal fortsatt satse på storskala fornybar energi innen vann-, sol- og vindkraft. Forskjellen er at vi nå også skal ha større oppmerksomhet knyttet til off-grid-løsninger i strømløse lokalsamfunn, primært i Afrika, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Kapitalbasen til Norfund gir god handlefrihet til å satse bredt på utviklingsprosjekter. Fram mot 2022 er det forventet at den gjennomsnittlige avkastningen på investert kapital skal være på fem prosent. De midlene dette frigjør i selskaper som Norfund har eierinteresser i resirkuleres til nye prosjekter.

-Siden Norfund ble etablert i 1997 er det investert direkte og indirekte i over 900 selskaper med til sammen mer enn 300 000 ansatte. Samlet har disse selskapene i 2018 betalt mer enn tretten milliarder kroner i skatt og avgifter til lokale myndigheter. Dette er en utvikling vi ytterligere søker å styrke med vår justerte strategiske innretning, sier Thorleifsson.

En viktig forutsetning for utvikling i en desentral samfunnsstruktur uten tilkobling til et overordnet strømnett er produksjon av ulike former for fornybar energi koblet til lokalt etablerte Micro-Grid- løsninger. Strømproduksjon fra sol, vind og vann inngår som en viktig del av dette.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.