Med justert strategi vil Norfund satse mer på lokale strømløsninger, ifølge administrerende direktør Tellef Thorleifsson. Foto: Norfund

Norfund vil gjøre mer for strømløse samfunn

Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
Mandag, 8 juli, 2019 - 10:41

Norfund, som er et statlig eid selskap etablert for å bidra til utvikling i fattige land gjennom bærekraftig satsing på privat næringsvirksomhet, får sine bevilgninger over statsbudsjettet. Fondet har for tiden en verdijustert egenkapital på ca. 28 milliarder kroner, og tilføres årlig nesten nye to milliarder kroner.

-Den nye innsatsen innebærer ingen dramatisk endring i vår strategiske innretning. Norfund skal fortsatt satse på storskala fornybar energi innen vann-, sol- og vindkraft. Forskjellen er at vi nå også skal ha større oppmerksomhet knyttet til off-grid-løsninger i strømløse lokalsamfunn, primært i Afrika, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Kapitalbasen til Norfund gir god handlefrihet til å satse bredt på utviklingsprosjekter. Fram mot 2022 er det forventet at den gjennomsnittlige avkastningen på investert kapital skal være på fem prosent. De midlene dette frigjør i selskaper som Norfund har eierinteresser i resirkuleres til nye prosjekter.

-Siden Norfund ble etablert i 1997 er det investert direkte og indirekte i over 900 selskaper med til sammen mer enn 300 000 ansatte. Samlet har disse selskapene i 2018 betalt mer enn tretten milliarder kroner i skatt og avgifter til lokale myndigheter. Dette er en utvikling vi ytterligere søker å styrke med vår justerte strategiske innretning, sier Thorleifsson.

En viktig forutsetning for utvikling i en desentral samfunnsstruktur uten tilkobling til et overordnet strømnett er produksjon av ulike former for fornybar energi koblet til lokalt etablerte Micro-Grid- løsninger. Strømproduksjon fra sol, vind og vann inngår som en viktig del av dette.

På forsiden nå

Venter på skatte-avklaring.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har utredet utjevning av nettleie.
Tonje Foss (48) er ansatt som ny strategidirektør i Enova.
Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.