Gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest vil trenger mer strøm i fremtiden. Foto: Helge Hansen/Equinor

Regjeringen foreslår havmøller ved Melkøya

Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.
Tirsdag, 2 juli, 2019 - 08:01

Nylig foreslo energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å åpne området Utsira Nord for utenfor kysten av Rogaland for vindkraftutbygging.

I tillegg varslet han at han ville be om innspill om også området Sørlige Nordsjø II nær territorialgrensen til Danmark burde åpnes.

Nært Melkøya

Til VG lanserer statsminister Erna Solberg (H) nå enda et potensielt havvind-område, ved havområdet Sandskallen – Sørøya nord utenfor industriområdet Melkøya i Barentshavet.

– For det første er dette et område av Norge der det blåser mye. Dette ønsker vi å utforske for vindkraft i nord med barske forhold, og som kan gi stor produksjon. Området er mest interessant fordi det er nært Hammerfest og Melkøya, sier Solberg til VG.

Klima- og energipolitisk talsmann i Høyre, Stefan Heggelund, er blant dem som tidligere har tatt til orde for å elektrifisere Melkøya. Solberg mener et havvindanlegg i nærheten av industrianlegget kan friste Equinor til å ta grep.

– Vi mener et havvindanlegg er interessant for å elektrifisere Melkøya, og som en ekstra strømforsyningskilde i nord, sier statsministeren.

Trenger mer kraft

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, kommer Melkøya til å trenge mer kraft enn i dag, og Statnett har tatt til orde for å elektrifisere industrianlegget. Equinor utreder nå spørsmålet, og både delelektrifisering og helelektrifisering vurderes. Det mest omfattende forslaget innebærer at gassturbinene på anlegget stenges. Det kan kreve opptil 410 MW ny kraft.

– Vi ønsker å få til en elektrifisering, og utredningen vi nå gjennomfører vil se på om det er teknisk mulig og økonomisk bærekraftig å elektrifisere anlegget. I så henseende er alle tiltak fra myndighetenes side positive, sier informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, til VG.

Han sier det er for tidlig i prosessen til å si om havvind kan være en del av en slik løsning.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?