Gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest vil trenger mer strøm i fremtiden. Foto: Helge Hansen/Equinor

Regjeringen foreslår havmøller ved Melkøya

Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.
Tirsdag, 2 juli, 2019 - 08:01

Nylig foreslo energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) å åpne området Utsira Nord for utenfor kysten av Rogaland for vindkraftutbygging.

I tillegg varslet han at han ville be om innspill om også området Sørlige Nordsjø II nær territorialgrensen til Danmark burde åpnes.

Nært Melkøya

Til VG lanserer statsminister Erna Solberg (H) nå enda et potensielt havvind-område, ved havområdet Sandskallen – Sørøya nord utenfor industriområdet Melkøya i Barentshavet.

– For det første er dette et område av Norge der det blåser mye. Dette ønsker vi å utforske for vindkraft i nord med barske forhold, og som kan gi stor produksjon. Området er mest interessant fordi det er nært Hammerfest og Melkøya, sier Solberg til VG.

Klima- og energipolitisk talsmann i Høyre, Stefan Heggelund, er blant dem som tidligere har tatt til orde for å elektrifisere Melkøya. Solberg mener et havvindanlegg i nærheten av industrianlegget kan friste Equinor til å ta grep.

– Vi mener et havvindanlegg er interessant for å elektrifisere Melkøya, og som en ekstra strømforsyningskilde i nord, sier statsministeren.

Trenger mer kraft

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, kommer Melkøya til å trenge mer kraft enn i dag, og Statnett har tatt til orde for å elektrifisere industrianlegget. Equinor utreder nå spørsmålet, og både delelektrifisering og helelektrifisering vurderes. Det mest omfattende forslaget innebærer at gassturbinene på anlegget stenges. Det kan kreve opptil 410 MW ny kraft.

– Vi ønsker å få til en elektrifisering, og utredningen vi nå gjennomfører vil se på om det er teknisk mulig og økonomisk bærekraftig å elektrifisere anlegget. I så henseende er alle tiltak fra myndighetenes side positive, sier informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen, til VG.

Han sier det er for tidlig i prosessen til å si om havvind kan være en del av en slik løsning.

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.