Det ser ikke ut til at Jacobsen Elektro finner løsning på sine likvide problemer, og Statnett har sett seg nødt til å heve en kontrakt. Foto: Lars Bache Nielsen/Wikimedia Commons

Statnett hever kontrakt med Jacobsen Elektro

Statnett har besluttet å heve kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon på bakgrunn av det de kaller «avtalebrudd». 
Mandag, 1 juli, 2019 - 12:12

Som Energiteknikk nylig skrev, har Jaconbsen Elektro innført betalingsstopp.

I en pressemelding publisert mandag skriver Statnett at de den siste tiden hatt møter med underentreprenører og Jacobsen Elektro for å vurdere mulighetene for en avtale som alternativ til heving.

«Det har ikke vært mulig å få til en slik avtale for Sylling, og Statnett ser derfor ikke at det er noen mulighet for å få arbeidene som omfattes av kontrakten gjenopptatt og ferdigstilt», skriver Statnett. 

Arbeidene ved Sylling transformatorstasjon i Buskerud har vært stanset siden 12.juni i år på bakgrunn av at Jacobsen Elektro har det Statnett omtaler som «likvide utfordringer». 

Som en konsekvens av at Statnett hever kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling, vil Statnett nå starte arbeidet med å finne en ny entreprenør til dette prosjektet. Det arbeidet starter ifølge Statnett umiddelbart.

Når det gjelder arbeidene på Skillemoen ved Alta, som er det andre av Statnetts prosjekt der Jacobsen Elektro er hovedentreprenør, pågår det fortsatt forhandlinger for å finne en løsning mellom partene, og som sikrer fremdrift i prosjektet, opplyser Statnett.

Energiteknikk har i mange dager gjort gjentatte forsøk på å få konmmentar fra Jacobsen Elektro til situasjonen, uten hell.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.