Det ser ikke ut til at Jacobsen Elektro finner løsning på sine likvide problemer, og Statnett har sett seg nødt til å heve en kontrakt. Foto: Lars Bache Nielsen/Wikimedia Commons

Statnett hever kontrakt med Jacobsen Elektro

Statnett har besluttet å heve kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon på bakgrunn av det de kaller «avtalebrudd». 
Mandag, 1 juli, 2019 - 12:12

Som Energiteknikk nylig skrev, har Jaconbsen Elektro innført betalingsstopp.

I en pressemelding publisert mandag skriver Statnett at de den siste tiden hatt møter med underentreprenører og Jacobsen Elektro for å vurdere mulighetene for en avtale som alternativ til heving.

«Det har ikke vært mulig å få til en slik avtale for Sylling, og Statnett ser derfor ikke at det er noen mulighet for å få arbeidene som omfattes av kontrakten gjenopptatt og ferdigstilt», skriver Statnett. 

Arbeidene ved Sylling transformatorstasjon i Buskerud har vært stanset siden 12.juni i år på bakgrunn av at Jacobsen Elektro har det Statnett omtaler som «likvide utfordringer». 

Som en konsekvens av at Statnett hever kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling, vil Statnett nå starte arbeidet med å finne en ny entreprenør til dette prosjektet. Det arbeidet starter ifølge Statnett umiddelbart.

Når det gjelder arbeidene på Skillemoen ved Alta, som er det andre av Statnetts prosjekt der Jacobsen Elektro er hovedentreprenør, pågår det fortsatt forhandlinger for å finne en løsning mellom partene, og som sikrer fremdrift i prosjektet, opplyser Statnett.

Energiteknikk har i mange dager gjort gjentatte forsøk på å få konmmentar fra Jacobsen Elektro til situasjonen, uten hell.

På forsiden nå

– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.