Sjefen i Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad, advarer mot konsekvensene av å innføre moms på strøm i Nordland, Troms og Finnmark. Illustrasjonsfoto: Troms Kraft

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at momsfritaket på strøm i Nordland, Troms og Finnmark oppheves. Alta Kraftlag advarer mot konsekvensene.

-Moms på strøm vil få store negative konsekvenser for økonomien til alle som bor i de tre fylkene, og jeg vil sterkt advare at dette blir vedtatt, sier daglig leder Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag i en kommentar til Distriksenergi.

For 2018 har Finansdepartementet anslått at merverdiavgiftsfritaket for elektrisk kraft i Nord-Norge, som omfatter om lag 260 000 strømkunder i de tre fylkene, tapte avgiftsinntekter på om lag en milliard kroner. Ifølge utvalget er det sannsynlig at merverdiavgift vil medføre et påslag i strømprisen fra 20 til 40 øre/kWh, avhengig av kraftprisen.

For en husstand med normalt strømforbruk vil dette årlig utgjøre en merkostnad på fra 4000 opp mot 6000 kroner. Utvalget foreslår en overgangsordning der momsen i første omgang økes til 12 prosent.

I sin høringsuttalelse på forslaget om innføring av moms uttrykker Alta Kraftlag blant annet bekymring for hvilke negative konsekvenser dette vil ha for økonomien til alle husholdninger i Nord-Troms og Finnmark. Før endelig vedtak fattes etterlyser kraftlaget en forutgående politisk debatt.

Kraftlaget mener at listen over høringsinstanser er svært mangelfull, og høringen lite offentlig kjent. Videre blir det påtalt at høringen inneholder både udokumenterte påstander, «synsing» og direkte feil.