Finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Rune Kongsro

Avviser planer om å fjerne momsfritaket

Skremselspropaganda, sier finansminister Siv Jensen (Frp).
Mandag, 26 august, 2019 - 15:40

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått at momsfritak på strøm i Nordland, Troms og Finnmark oppheves, noe blant andre Alta Kraftlag har advart mot.

Kraftselskapet mener det vil gi store negative konsekvenser for økonomien til alle som bor i de tre fylkene, med en årlig merkostnad på mellom 4000 og 6000 kroner per husstand.

– Skremselspropaganda

Nå går imidlertid finansminister Siv Jensen (Frp) ut og avviser at momsøkningen er aktuell.

– Fjerning av fritaket for merverdiavgift i Nord-Norge er ikke tema i 2020-budsjettet som regjeringen skal behandle på augustkonferansen denne uken, og dermed ikke aktuelt, sier hun en uttalelse til Energiteknikk.

– Dette er skremselspropaganda fra Ap og Sp. Partier som foreslår å øke skattenivået med henholdsvis 10 milliarder og 4 milliarder fra år én.

Hun påpeker at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til innholdet i den offentlige utredningen hvor forslaget kom.

– Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere merverdiavgiftssystem med én felles sats. Utvalgets utredning er sendt på høring og høringsfristen er 29. august, uttaler finansministeren. Deretter kommer Finansdepartementet til å vurdere innspillene og behandlingen videre. Siden regjeringens budsjettkonferanse er 28.-29. august, sier det seg selv at dette ikke er tema for neste års statsbudsjett, uttaler Jensen.

Har avvist fjerning

Hun viser også til at hun allerede da utvalget kom med sin rapport sa at hun ikke ser for seg å fjerne alle lav- og 0-momssatser slik utvalget foreslår.

– I motsetning til opposisjonen setter vi ned skatter og avgifter, og vi er opptatt av hensynene som ligger bak lav- og nullsats i dag, sier Jensen.

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.