Vannkraftproduksjon, her illustrert med kraftverket til Akershus Energi på Rånåsfoss ved Glomma i Sørum kommune i Akershus, er den økonomiske bærebjelken i konsernet. Foto: Akershus Energi

Det beste resultatet på ti år

I første halvår oppnådde Akershus Energi et resultat på 113 millioner kroner etter skatt. Dette er 23 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2018.
Fredag, 30 august, 2019 - 10:44

Dette er det beste halvårsresultatet i konsernet på 10 år. Driftsinntektene i første halvår nådde 575 millioner kroner (2018: 492 millioner kroner) og det ble gjennomført investeringer for 112 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Akershus Energi.

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i første halvår på henholdsvis 1179 GWh og 111 GWh, mot 1150 GWh og 114 GWh sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Akershus Energi har som ambisjon å vokse ytterligere i vannkraft, spesielt innen store- og mellomstore vannkraftinvesteringer. Det arbeides med å finne gode industrielle løsninger i vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier.

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker eller prosjekter som er utbyggingsklare.

-Selv om det vesentligste av resultatøkningen i første halvår skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, sier konsernsjef Eskild Lunde Jensen.

På forsiden nå

For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.