Vannkraftproduksjon, her illustrert med kraftverket til Akershus Energi på Rånåsfoss ved Glomma i Sørum kommune i Akershus, er den økonomiske bærebjelken i konsernet. Foto: Akershus Energi

Det beste resultatet på ti år

I første halvår oppnådde Akershus Energi et resultat på 113 millioner kroner etter skatt. Dette er 23 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2018.
Fredag, 30 august, 2019 - 10:44

Dette er det beste halvårsresultatet i konsernet på 10 år. Driftsinntektene i første halvår nådde 575 millioner kroner (2018: 492 millioner kroner) og det ble gjennomført investeringer for 112 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Akershus Energi.

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i første halvår på henholdsvis 1179 GWh og 111 GWh, mot 1150 GWh og 114 GWh sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Akershus Energi har som ambisjon å vokse ytterligere i vannkraft, spesielt innen store- og mellomstore vannkraftinvesteringer. Det arbeides med å finne gode industrielle løsninger i vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier.

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker eller prosjekter som er utbyggingsklare.

-Selv om det vesentligste av resultatøkningen i første halvår skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, sier konsernsjef Eskild Lunde Jensen.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.