Vannkraftproduksjon, her illustrert med kraftverket til Akershus Energi på Rånåsfoss ved Glomma i Sørum kommune i Akershus, er den økonomiske bærebjelken i konsernet. Foto: Akershus Energi

Det beste resultatet på ti år

I første halvår oppnådde Akershus Energi et resultat på 113 millioner kroner etter skatt. Dette er 23 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2018.
Fredag, 30 august, 2019 - 10:44

Dette er det beste halvårsresultatet i konsernet på 10 år. Driftsinntektene i første halvår nådde 575 millioner kroner (2018: 492 millioner kroner) og det ble gjennomført investeringer for 112 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Akershus Energi.

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i første halvår på henholdsvis 1179 GWh og 111 GWh, mot 1150 GWh og 114 GWh sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Akershus Energi har som ambisjon å vokse ytterligere i vannkraft, spesielt innen store- og mellomstore vannkraftinvesteringer. Det arbeides med å finne gode industrielle løsninger i vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier.

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker eller prosjekter som er utbyggingsklare.

-Selv om det vesentligste av resultatøkningen i første halvår skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, sier konsernsjef Eskild Lunde Jensen.

På forsiden nå

EU vil gi 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland.
Stenger en maskin ved Saugbrugs på grunn av koronakrisen.
Men koronakrisen kan bremse prosjektene.
Til tross for korona-krisen er fortsatt 96 prosent av kapasiteten i vindkraftfabrikkene i Europa intakt.
I år er det sannsynlig med en større enn normal vårflom mange steder i landet, ifølge NVE.
Men hvis karanteneveilederen ikke følges, vil NHO-sjef Ole Erik Almlid bruke koronaloven.
Skagerak Kraft har satt spaden i jorden for Gjuvåa i Tuddal i Telemark.
Den ventede veksten i solkraft- og vindkraft vil forsvinne i 2020, ifølge analyse fra Rystad Energy.
Venter på konsesjonsvedtak på Buheii og i Tysvær, advarer mot sertifikatskvis og skrinleggelse.
– De lokale bestemmelsene har skapt store utfordringer.
Men vil holde hjulene i gang, og lover at det blir mer enn nok å gjøre for leverandørene.
OED står fast på eierskapsbegrensningene om at kun offentlige aktører får eie stor vannkraft.
Korona-krisen stikker kjepper i hjulene for byggestart av Haram vindkraftverk. Likevel mener utbygger Zephyr at ferdigstillelse er mulig innen sertifikatfristen.
Kritisk til Norweas motkonjunktur-forslag.
Energi Norge legger forslaget om statlig garantiordning på vent.
For å få Norge ut av den økonomiske krisen.
Men arbeidet på Fosen fortsetter.
Inkoo, det siste kullkraftverk i Finland i ordinær drift, og Nordens største, er revet.
RME foreslår tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.
Helge Rysjedal er ansatt som ny administrerende direktør i BKK Enotek.
Som følge av koronakrisen.