Elklagenemda har gitt Ymber medhold i å stenge strømmen hos kunde som nektet å installerere AMS-måler. Illustrasjonsfoto: Lyse

Elklagenemnda sa ja til å stenge strømmen etter AMS-nekt

Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Torsdag, 22 august, 2019 - 09:15

Nettkunden hadde i over et år motsatt seg at den gamle strømmåleren ble byttet ut med ny AMS-måler. Til slutt så ikke Ymber annen utvei enn å sende brev til nettkunden med varsel om frakobling, ifølge nyhetsbrev fra Distriktsenergi.

Kunden anket vedtaket til Elklagenemnda. Der var det imidlertid ingen støtte å få. En enstemmig nemd avviste klagen. Ikke nok med det. De støttet Ymber i beslutningen om å varsle avstenging av strømmen. Vedtaket kan du lese her.

Før saken kom så langt som til Elklagenemda hadde Ymber virkelig lagt seg i selen for å komme kunden i møte, blant annet ved å åpne for at nettkunden selv kunne velge om den nye måleren skulle være med eller uten kommunikasjonsmodul. Det nyttet lite. Kunden sto på sitt og henviste til helseplager i forbindelse med installasjon av AMS-måler på en familieeide hytte.

I sitt vedtak legger Elklagenemda vekt på at Ymber har strukket seg langt for å komme kundens bekymringer i møte. I realiteten er alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern tatt behørig hensyn til.

Det hører med til historien at nettkunden etter vedtaket i Elklagenemda tok kontakt med Ymber for å få installert AMS-måler. Den er nå på plass.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.