Elklagenemda har gitt Ymber medhold i å stenge strømmen hos kunde som nektet å installerere AMS-måler. Illustrasjonsfoto: Lyse

Elklagenemnda sa ja til å stenge strømmen etter AMS-nekt

Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Torsdag, 22 august, 2019 - 09:15

Nettkunden hadde i over et år motsatt seg at den gamle strømmåleren ble byttet ut med ny AMS-måler. Til slutt så ikke Ymber annen utvei enn å sende brev til nettkunden med varsel om frakobling, ifølge nyhetsbrev fra Distriktsenergi.

Kunden anket vedtaket til Elklagenemnda. Der var det imidlertid ingen støtte å få. En enstemmig nemd avviste klagen. Ikke nok med det. De støttet Ymber i beslutningen om å varsle avstenging av strømmen. Vedtaket kan du lese her.

Før saken kom så langt som til Elklagenemda hadde Ymber virkelig lagt seg i selen for å komme kunden i møte, blant annet ved å åpne for at nettkunden selv kunne velge om den nye måleren skulle være med eller uten kommunikasjonsmodul. Det nyttet lite. Kunden sto på sitt og henviste til helseplager i forbindelse med installasjon av AMS-måler på en familieeide hytte.

I sitt vedtak legger Elklagenemda vekt på at Ymber har strukket seg langt for å komme kundens bekymringer i møte. I realiteten er alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern tatt behørig hensyn til.

Det hører med til historien at nettkunden etter vedtaket i Elklagenemda tok kontakt med Ymber for å få installert AMS-måler. Den er nå på plass.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.