-For NTE har første halvår vært preget av betydelig vekst og utvikling, sier Konsernsjef Christian Stav. Foto: NTE

Engangseffekt ga topp resultat for NTE

I første halvår oppnådde NTE et resultat på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.
Fredag, 16 august, 2019 - 16:03

En vesentlig årsak til det gode resultatet er engangseffekt ved etablering av felles trøndersk nettkonsern med TrønderEnergi, som ga en regnskapsmessig effekt på 670 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra NTE.

NTE leverer nå strøm til nærmere 76 000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, og energiproduksjonen i første halvår nådde 2 035 GWh, mot 1 707 GWh sammenlignet med samme periode i fjor.

-Første halvår har vært preget av betydelig vekst og utvikling for konsernet. Blant annet er arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss igangsatt. Dette er en investering på en milliard kroner, og som, når den står ferdig, årlig vil produsere ren, fornybar energi til 50 000 trøndere, sier konsernsjef Christian Stav.

På forsiden nå

Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.