Equinors anlegg på Melkøya ved Hammerfest trenger mer strøm. Foto: Helge hansen/Equinor

Gjenopptar konsesjons­prosess til Hammerfest

Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Onsdag, 21 august, 2019 - 11:57

Det skriver Statnett i en pressemelding.

Equinor har fremlagt tre alternativer for økt forbruk i nord; kun økt trykkstøtte, delelektrifisering eller helelektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest.

Både del- og helelektrifisering forutsetter bygging av 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest, med tilhørende 420 kV stasjoner i Skaidi og Hyggevatn.

Statnett har fått konsesjon fra NVE på 420 kV helt til Hammerfest, men konsesjonen er påklaget og ligger hos OED for klagebehandling.

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim ber OED gjenoppta klagebehandlingen for ny 420 kV ledning Skaidi - Hammerfest.

– Equinor har ikke endelig besluttet hvilket av de tre alternativene de går for, men om Statnett skal kunne møte behovet med rett kapasitet til riktig tid så er det nødvendig å sikre endelig konsesjon for bygging, sier Elisabeht Vike Vardheim, konsernsjef for bygg og anlegg i Statnett.

– Statnett ber derfor OED gjenoppta konsesjonsbehandlingen fra Skaidi til Hammerfest. Skulle Equinor går bort fra planer om elektrifisering, og kun gå for økt trykkstøtte, så avsluttes også prosessen rundt ny 420 kV kraftledning, legger Vardheim til.

Kraftbehov knyttet til økt trykkstøtte vil ifølge Statnett nemlig løses på lavere spenningsnivå i Hammerfest Energi sitt regionale kraftnett.

Energiteknikk har tidligere omtalt Equinors planer her.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.