OED har gitt konsesjon til strøm fra land til fase to i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Illustrasjon: Equinor

Grønt lys for kraft fra land til fase to på Johan Sverdrup

OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Fredag, 16 august, 2019 - 13:08

Anlegget som det er gitt konsesjon til tillater bygging av en ny omformerstasjon ved siden av den eksisterende stasjonen på Haugsneset i Tysvær kommune, samt et nytt kabelsett til Johan Sverdrup feltsenter, ifølge en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Anlegget gjør det mulig å forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land, samt videre distribusjon til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Fase en i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet forsynes allerede med strøm fra land. Det omfatter to sett 300 kV jordkabler fra Kårstø til Haugsneset, omformerstasjon på Haugsneset og et sett 80 kV sjøkabler med en samlet kapasitet på 115 MW. Når fase to er ferdig utbygget vil den samlede kapasiteten til feltet være på rundt 350 MW.

Milliardinvestering

I første fase er investeringskostnadene for nettiltakene beregnet til i overkant av seks milliarder kroner, inkludert tilrettelegging for fase to. I tillegg kommer mottaksanlegg på plattformen. Nettiltakene i fase to er anslått til å koste mellom seks og åtte milliarder kroner. Driftskostnadene for første fase er anslått til 60 millioner kroner per år, inkludert eiendomsskatt på 11 millioner per år, fremgår det av departementets konsesjonsvedtak for fase to.

I høringsrunden som er gjennomført i forbindelse med konsesjonsbehandlingen er det kommet inn 11 høringsuttalelser. Ingen av høringspartene motsetter seg at det gis konsesjon eller har innvendinger mot hovedtrekkene i anleggsutformingen. For nærliggende bebyggelse kan driften av landanlegget medføre noe støy. I sin uttalelse anbefaler NVE at det settes vilkår om at Equinor etterprøver støyberegninger i driftsfasen, og at det om nødvendig pålegges støyreduserende tiltak.

Underskuddsområde

Haugalandet, som er det regionale området der landanlegget er plassert, er et kraftmessig underskuddsområde. Det foreligger planer om betydelig forbruksvekst i kraftkrevende industri, men det er usikkert om og når dette blir realisert. Statnett vurderer at dagens nett kan forsyne en forbruksøkning på ca. 400 MW med N-1 forsyningssikkerhet. Statnett sendte i 2017 en melding om nettforsterkninger fra vest mot Haugalandet med flere alternativer. Noen konsesjonssøknad foreligger foreløpig ikke.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.