OED har gitt konsesjon til strøm fra land til fase to i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Illustrasjon: Equinor

Grønt lys for kraft fra land til fase to på Johan Sverdrup

OED har gitt Equinor konsesjon på strøm fra land til byggetrinn to i Johan Sverdrup-utbyggingen. Konsesjonen omfatter et maksimum kraftuttak på 335 MW.
Fredag, 16 august, 2019 - 13:08

Anlegget som det er gitt konsesjon til tillater bygging av en ny omformerstasjon ved siden av den eksisterende stasjonen på Haugsneset i Tysvær kommune, samt et nytt kabelsett til Johan Sverdrup feltsenter, ifølge en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Anlegget gjør det mulig å forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land, samt videre distribusjon til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Fase en i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet forsynes allerede med strøm fra land. Det omfatter to sett 300 kV jordkabler fra Kårstø til Haugsneset, omformerstasjon på Haugsneset og et sett 80 kV sjøkabler med en samlet kapasitet på 115 MW. Når fase to er ferdig utbygget vil den samlede kapasiteten til feltet være på rundt 350 MW.

Milliardinvestering

I første fase er investeringskostnadene for nettiltakene beregnet til i overkant av seks milliarder kroner, inkludert tilrettelegging for fase to. I tillegg kommer mottaksanlegg på plattformen. Nettiltakene i fase to er anslått til å koste mellom seks og åtte milliarder kroner. Driftskostnadene for første fase er anslått til 60 millioner kroner per år, inkludert eiendomsskatt på 11 millioner per år, fremgår det av departementets konsesjonsvedtak for fase to.

I høringsrunden som er gjennomført i forbindelse med konsesjonsbehandlingen er det kommet inn 11 høringsuttalelser. Ingen av høringspartene motsetter seg at det gis konsesjon eller har innvendinger mot hovedtrekkene i anleggsutformingen. For nærliggende bebyggelse kan driften av landanlegget medføre noe støy. I sin uttalelse anbefaler NVE at det settes vilkår om at Equinor etterprøver støyberegninger i driftsfasen, og at det om nødvendig pålegges støyreduserende tiltak.

Underskuddsområde

Haugalandet, som er det regionale området der landanlegget er plassert, er et kraftmessig underskuddsområde. Det foreligger planer om betydelig forbruksvekst i kraftkrevende industri, men det er usikkert om og når dette blir realisert. Statnett vurderer at dagens nett kan forsyne en forbruksøkning på ca. 400 MW med N-1 forsyningssikkerhet. Statnett sendte i 2017 en melding om nettforsterkninger fra vest mot Haugalandet med flere alternativer. Noen konsesjonssøknad foreligger foreløpig ikke.

På forsiden nå

Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.