Strømnettet i Østfold oppgraderes, blant annet med en ny linje mellom Hasle og Råde. Foto: Hafslund

Hafslund oppgraderer i Østfold

Økning i strømforbruket gjør at Hafslund oppgraderer strømnettet i og rundt de største byene i Østfold.
Tirsdag, 27 august, 2019 - 10:58

Det er befolkningsvekt og økt næringsvirksomhet som utløser denne oppgraderingen. For å sikre stabil strømforsyning bygges det blant annet nye og forsterkede kraftlinjer gjennom kommunene Sarpsborg, Råde og Rygge. Arbeidet ferdigstilles i 2021, ifølge en pressemelding fra Hafslund.

-Den 23 kilometer lange kraftlinjen fra Hasle til Råde vil linjenettet som forsyner Sarpsborg sammen med nettet som forsyner Vestby/Moss. Kraftlinjen vil utgjøre øst-vest-forbindelsen i en fremtidig 132 kilovolt kraftsystemring i Østfold, trasè gjennom kommunene Sarpsborg og Råde. På strekningen Råde-Huseby vil nåværende kraftlinjen fra Fjærå til Fredrikstad bli revet og fremført på samme master som ledningen Hasle-Råde, sier prosjektleder Håvard Bårli i Hafslund Nett.

Den nåværende kraftlinjen mellom Halmstad og Råde transformatorstasjoner vil bli revet og erstattet med en ny dobbeltkurs kraftlinje. Halmstad transformatorstasjon utvides med ny 132/50 kV transformator. Råde Transformatorstasjon rives, og det bygges ny stasjon med 132 kV transformator på samme sted.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.