Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Historisk godt resultat for TrønderEnergi

TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat etter skatt på 870 millioner første halvår 2019 mot 283 millioner første halvår 2018.
Fredag, 30 august, 2019 - 16:51

Ut over god ordinær drift er halvårsresultatet i betydelig grad påvirket av etableringen av det nye nettkonsernet, og kraftsikringskontrakter, skriver selskapet i en pressemelding.

I resultatet ligger det en engangsinntekt på 542 millioner som følge av at TrønderEnergi Nett og NTE Nett har gått sammen og dannet felles nettkonsern. Nettgevinsten er en regnskapsmessig oppskrivning og gir ingen likviditetseffekt til TrønderEnergi-konsernet. I tillegg inkluderer resultatet positive verdiendringer på kraftkontrakter på i overkant av 100 millioner etter skatt, mesteparten av dette også uten likviditetseffekt til konsernet.

Driftsresultat før netto andre gevinster og tap som i hovedsak er verdiendring på kraftkontrakter, er 222 millioner kroner første halvår 2019, mot 127 millioner kroner for første halvår 2018.

Siden både nettvirksomheten og det meste av vindkraftproduksjonen i løpet av 2018 og 2019 er skilt ut i egne selskaper, er driftsresultatet i TrønderEnergi i all hovedsak relatert til vannkraftproduksjon med tilhørende virksomhet.

Økningen fra første halvår 2018 til første halvår 2019 skyldes i hovedsak høyere produksjon og høyere realisert kraftpris.

Kraftproduksjon hittil i år er på 1009 GWh, mot 859 GWh i fjor. Gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3) første halvår 2019 er på 43,31 øre/kWh mot 37,51 øre/kWh første halvår 2018. Oppnådd kraftpris (inkl. sikring) første halvår 2019 ble 39,1 øre/kWh mot 32,7 øre/kWh samme periode i fjor.

                 

 

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.