Terje Lien Aasland (Ap) (t.v.), Thomas Bjørdal (LNVK), Øyvind Isachsen (Norwea) diskuterte eierskap til vindkraft i Arendal. Ordstyrer er Robert Kippe fra El og IT Forbundet. Foto: Øyvind Lie

Norwea avviste offentlig eierskap

Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.
Onsdag, 14 august, 2019 - 10:27

– Hvis Gud er nordmann, er Stoltenberg Guds sønn, sa Norwea-sjef Øyvind Isachsen til applaus fra salen da han debatterte offentlig eierskap til vindkraft hos LO på Arendalsuka tirsdag.

Bakgrunnen var at Gud måtte være nordmann siden vi har så gode naturressurser og at Stoltenberg var svært forutseende da han drøyde med å gi subsidier til vindkraftutbygging, slik at prosjektene noen år senere kunne bygges ut langt rimeligere.

Utgangspunktet for debatten var krav fra El og IT Forbundet om at vindkraft må likebehandles med vannkraften ved at det ilegges grunnrenteskatt, at private kun kan eie en tredel av den, og at det innføres en hjemfallsordning.

–  Fellesskapet skal eie

Dette er krav Arbeiderpartiet støtter.

– Vi mener at naturressursene skal eies av fellesskapet, som vi gjør overalt ellers, enten det er vannkraft, fisk eller hva det måtte være. Vi er veldig tydelige på at det er fellesskapet som eier dette, vi kan ikke overlate naturressursene til private, sa Terje Lien Aasland, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I nye konsesjoner mener han derfor at man bør gjøre noe lignende som man gjøre som med vannkraften, og sikre det offentlige norske eierskapet.

– Det er vesentlig, og vi vil prioritere det, sa Aasland.

Han understreker overfor Energiteknikk at vindkraftkonsesjonene som allerede er gitt til private, ikke vil bli trukket tilbake og nasjonalisert. Men for alle nye konsesjoner, og for alle konsesjoner som fornyes etter 25 år, skal det stilles krav om offentlig norsk eierskap.

Naturressursskatt ønsker han også.

– De som stiller naturressurser til disposisjon, skal ha noe igjen for det, sa Aasland.

En slik skatt vil ikke øke skattebyrden for vindkrafteierne, men la kommunene få penger som ellers ville gått til staten.

– Hadde  ikke blitt bygget

Norwea-sjef Øyvind Isachsen støtter å innføre naturressursskatt. Men eierskapsbegrensninger vil han ikke ha noe av.

– Vindkraften som er bygget i Norge de siste årene, hadde antakelig ikke blitt bygget med den eierstrukturen som foreslås med nasjonalt eierskap. De fleste vindparkene i Norge har blitt utviklet av norske kraftselskaper som ikke har bygget det ut. De har lagt prosjektene mer eller mindre i skuffen fordi avkastningskravene ikke har blitt nådd. Så kom pensjonsfond fra utlandet og ble med, sa Isachsen.

Han tror imidlertid den norske kraftbransjen er i en modningsprosess, og at flere og flere norske selskaper i løpet av noen år vil bygge vindkraft i Norge.

– Kraftbransjen vil være med i produksjonen, for det er ikke så mye vannkraft igjen, sa han.

Vil melke først

Grunnrenteskatt var han også imot.

– Jeg mener at nå har vi en kalv. La den vokse opp og bli til en ku og melke litt før vi skal ta den, sa han.

– Hva med hjemfall, spurte ordstyreren.

– Det er hjemfall på vindkraft, etter 25 år. Du eier kun parken i 25 år. Så skal den plukkes pent ned etterpå, sa Isachsen.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.