Terje Lien Aasland (Ap) (t.v.), Thomas Bjørdal (LNVK), Øyvind Isachsen (Norwea) diskuterte eierskap til vindkraft i Arendal. Ordstyrer er Robert Kippe fra El og IT Forbundet. Foto: Øyvind Lie

Norwea avviste offentlig eierskap

Men lanserte Jens Stoltenberg som Guds sønn, hos LO på Arendalsuka.
Onsdag, 14 august, 2019 - 10:27

– Hvis Gud er nordmann, er Stoltenberg Guds sønn, sa Norwea-sjef Øyvind Isachsen til applaus fra salen da han debatterte offentlig eierskap til vindkraft hos LO på Arendalsuka tirsdag.

Bakgrunnen var at Gud måtte være nordmann siden vi har så gode naturressurser og at Stoltenberg var svært forutseende da han drøyde med å gi subsidier til vindkraftutbygging, slik at prosjektene noen år senere kunne bygges ut langt rimeligere.

Utgangspunktet for debatten var krav fra El og IT Forbundet om at vindkraft må likebehandles med vannkraften ved at det ilegges grunnrenteskatt, at private kun kan eie en tredel av den, og at det innføres en hjemfallsordning.

–  Fellesskapet skal eie

Dette er krav Arbeiderpartiet støtter.

– Vi mener at naturressursene skal eies av fellesskapet, som vi gjør overalt ellers, enten det er vannkraft, fisk eller hva det måtte være. Vi er veldig tydelige på at det er fellesskapet som eier dette, vi kan ikke overlate naturressursene til private, sa Terje Lien Aasland, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I nye konsesjoner mener han derfor at man bør gjøre noe lignende som man gjøre som med vannkraften, og sikre det offentlige norske eierskapet.

– Det er vesentlig, og vi vil prioritere det, sa Aasland.

Han understreker overfor Energiteknikk at vindkraftkonsesjonene som allerede er gitt til private, ikke vil bli trukket tilbake og nasjonalisert. Men for alle nye konsesjoner, og for alle konsesjoner som fornyes etter 25 år, skal det stilles krav om offentlig norsk eierskap.

Naturressursskatt ønsker han også.

– De som stiller naturressurser til disposisjon, skal ha noe igjen for det, sa Aasland.

En slik skatt vil ikke øke skattebyrden for vindkrafteierne, men la kommunene få penger som ellers ville gått til staten.

– Hadde  ikke blitt bygget

Norwea-sjef Øyvind Isachsen støtter å innføre naturressursskatt. Men eierskapsbegrensninger vil han ikke ha noe av.

– Vindkraften som er bygget i Norge de siste årene, hadde antakelig ikke blitt bygget med den eierstrukturen som foreslås med nasjonalt eierskap. De fleste vindparkene i Norge har blitt utviklet av norske kraftselskaper som ikke har bygget det ut. De har lagt prosjektene mer eller mindre i skuffen fordi avkastningskravene ikke har blitt nådd. Så kom pensjonsfond fra utlandet og ble med, sa Isachsen.

Han tror imidlertid den norske kraftbransjen er i en modningsprosess, og at flere og flere norske selskaper i løpet av noen år vil bygge vindkraft i Norge.

– Kraftbransjen vil være med i produksjonen, for det er ikke så mye vannkraft igjen, sa han.

Vil melke først

Grunnrenteskatt var han også imot.

– Jeg mener at nå har vi en kalv. La den vokse opp og bli til en ku og melke litt før vi skal ta den, sa han.

– Hva med hjemfall, spurte ordstyreren.

– Det er hjemfall på vindkraft, etter 25 år. Du eier kun parken i 25 år. Så skal den plukkes pent ned etterpå, sa Isachsen.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.