northconnect
Northconnect. Illustrasjon: NorthConnect

NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.

– Rent teknisk vil det ikke være hensiktsmessig for nye kraftanlegg å være direkte koblet til en bestemt utenlandskabel, sier kommunikasjonssjef Lars Nermoen i Northconnect til Energiteknikk.

Som Energiteknikk skrev i går, har selskapet Daimyo Management, som eier Kvitebjørn Energi, foreslått å koble havvind fra Utsira Nord direkte på Northconnect-kabelen, som skal gå til Skottland.

Selv om Nermoen ikke ønsker noen direkte kobling, mener han NorthConnect vil være bra for planene om å bygge havvind i Norge.

– Utenlandskabler gjør kraftsystemet mer fleksibelt, og legger slik også til rette for mer fornybar energi i Norden, herunder havvind. Det er selvfølgelig fint om NorthConnect bidrar til å gjøre norsk havvind mer lønnsom.  NorthConnect er allerede beregnet til å bidra med om lag 10 milliarder kroner i samfunnsgevinster for Norge, sier han.

Markedsmuligheter

Styreleder Karsten Aubert i Daimyo bekrefter overfor Energiteknikk at det er en direkte påkobling han har i tankene. NorthConnect planlegges bygget fra Simadalen i Eidfjord, innerst i Hardangerfjorden, 150 kilometer i luftlinje fra Haugalandet. Kabelen skal til sammen bli 665 kilometer.

– Jeg er ikke strømtekniker, men jeg tenkte at det var en mulighet for å koble på. Hvis de for eksempel hadde lagt ledningen i en slynge innom land på Haugalandet, kunne man hatt en påkoblingsstasjon der som også koblet mot regionalnettet. Havvinden kunne blitt levert både til Skottland og Norge, avhengig av prisene, sier han til Energiteknikk.

– Du tror ikke det kan bli for dyrt med en slik tilkobling, siden man måtte bygget en ekstra tilkoblingsstasjon?

– Jeg vet jo ikke noe om kostnadene for strømtilknytning. Men å få all den kraften fra Utsira Nord og inn i regionalnettet, tror jeg er vanskelig, da kan du risikere å få innestengt kraft.

– Men det er et ganske stort kraftbehov på Haugalandet…

– Det er riktig. Men jeg tenker først og fremst på markedsmulighetene for havvinden. Jo flere ledninger du har, jo bedre markedsmuligheter har du, sier Aubert.

Vilkår i konsesjonen

Han mener at hvis de to prosjektene ses i sammenheng, er det ikke sikkert at de vil føre til noen prisøkning i Norge.

– Da har du snudd det som er den viktigste politiske debatten, sier Aubert.

– Tror du det er mulig å holde tidsløpene for de to prosjektene samlet?

– Det er en politisk sak. NorthConnect ønsker å starte så fort som mulig, mens Statnett ønsker at de venter på erfaring fra de eksisterende kablene. Hvis departementet sier at om de kobler på Utsira nord og tar ekstrakostnadene med det, kan de få bygge noe midt imellom, er det blant tingene staten kan sette som konsesjonsbetingelser, sier Aubert.

Olje- og energidepartementet har ikke ønsket å kommentere ideen overfor Energiteknikk.

Statnett, som har systemansvaret i Norge, vil overfor Energiteknikk ikke gå inn på om en slik påkobling ville være fornuftig, og viser til at det ikke har vært en aktuell problemstilling.