Equinor får 2,3 milliarder til Hywind Tampen

Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Torsdag, 22 august, 2019 - 07:48

Oppdatert artikkel.

Det bekreftet statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse på Ekeberg-restaurangen i Oslo torsdag.

– Dette er en viktig milepæl for Norge. Vi har muligheten til å flytte den teknologien vi har jobbet med i så mange år i oljenæringen over også i fornybarnæringen og levere energi på en fremtidsrettet og kunnskapsbasert måte også i fremtiden, sa Solberg.

– Det handler om å bruke kunnskapen og kompetansen vi har utviklet, og etablere enda flere norske arbeidsplasser fremover, og ikke minst utvikle oss slik at potensialet for flytende havvind i fremtiden kan brukes ikke bare i Norge, men i veldig mange andre land, med oss som den store teknologileverandøren, sa statsministeren.

384 GWh

Hywind hdde søkt om 2,5 milliarder kroner i støtte til prosjektet. Turbinene skal levere strøm til olje- og gassplattformene på Snorre- og Gullfaks-feltet.

Aldri har Enova gitt så mye penger til ett enkelt prosjekt.

Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av dagens kraftbehov på plattformene. Prosjektet vil dermed også bidra til å redusere CO2-utslippene med ca. 200.000 tonn hvert år plattformene er i drift.

Kommersialisering

Utslippskuttene er likevel ikke er den viktigste årsaken til at Enova støtter dette prosjektet.

– For oss handler prosjektet om å bringe teknologien flytende havvind nærmere en kommersialisering, med alle de positive ringvirkningene det har for det globale klimaet og norsk industri, sa Enova-sjef Nils Kristian Nakstad på pressekonferansen

Flytende havvind har et fortrinn sammenlignet med bunnfast ved at teknologien kan benyttes i dype farvann.

Likevel finnes det i dag bare én flytende havvindpark i verden, nemlig Hywind Scotland som er bygget ut og drives av Equinor og som består av fem vindturbiner på 6 MW hver. 

Ennå ikke besluttet

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2,3 milliarder kroner til prosjektet, er ikke prosjektet endelig vedtatt bygget.

Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning, og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet, skriver regjeringen i en pressemelding.

En omlegging av kraftforsyningen på Snorre og Gullfaks krever at rettighetshaverne tar investeringsbeslutning og at myndighetene deretter godkjenner en endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven.

Som en del av denne prosessen skal blant annet hensynet til natur og havbruk utredes og vurderes, herunder forholdet til fiskeriaktivitet. Går alt etter planen, skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

Norske leverandører

Konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, takket for tildelingen.

– Nå skal Equinor sammen med partnerne bruke månedene framover til å modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sa han på pressekonferansen.

Han var enig med statsministeren at flytende havvind kan bli et nytt norsk industrieventyr.

– Norske leverandører var med å utvikle Hywind Skottland, der innholdet fra norske leverandører var mellom 30 og 40 prosent. Vi tror at norske leverandører vil spille en viktig rolle også i utviklingen av Hywind Tampen, sa Eitrheim.

–​  Ikke energipolitikk

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, sier i en uttalelse at det er positivt at det satses på utvikling av umodne teknologier som flytende havvind. 

–​ Hywind Tampen er et viktig prosjekt for å utvikle norsk kunnskap på et teknologiområde med store eksportmuligheter. Samtidig er det viktig å se på dette som næringspolitikk og ikke energipolitikk, hvor det er tverrpolitisk enighet om å avvikle støtten til fornybar kraftproduksjon og la markedet styre utviklingen. Vannkraft og vindkraft på land vil kunne levere nok fornybar energi i Norge til en langt lavere kostnad for kunden enn flytende havvind. For øvrig er vi opptatt av at slike store tildelinger ikke utestenger andre viktige FoU-prosjekter fra å få Enova-støtte, sier Kroepelien.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.