Equinor får 2,3 milliarder til Hywind Tampen

Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Torsdag, 22 august, 2019 - 07:48

Oppdatert artikkel.

Det bekreftet statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse på Ekeberg-restaurangen i Oslo torsdag.

– Dette er en viktig milepæl for Norge. Vi har muligheten til å flytte den teknologien vi har jobbet med i så mange år i oljenæringen over også i fornybarnæringen og levere energi på en fremtidsrettet og kunnskapsbasert måte også i fremtiden, sa Solberg.

– Det handler om å bruke kunnskapen og kompetansen vi har utviklet, og etablere enda flere norske arbeidsplasser fremover, og ikke minst utvikle oss slik at potensialet for flytende havvind i fremtiden kan brukes ikke bare i Norge, men i veldig mange andre land, med oss som den store teknologileverandøren, sa statsministeren.

384 GWh

Hywind hdde søkt om 2,5 milliarder kroner i støtte til prosjektet. Turbinene skal levere strøm til olje- og gassplattformene på Snorre- og Gullfaks-feltet.

Aldri har Enova gitt så mye penger til ett enkelt prosjekt.

Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av dagens kraftbehov på plattformene. Prosjektet vil dermed også bidra til å redusere CO2-utslippene med ca. 200.000 tonn hvert år plattformene er i drift.

Kommersialisering

Utslippskuttene er likevel ikke er den viktigste årsaken til at Enova støtter dette prosjektet.

– For oss handler prosjektet om å bringe teknologien flytende havvind nærmere en kommersialisering, med alle de positive ringvirkningene det har for det globale klimaet og norsk industri, sa Enova-sjef Nils Kristian Nakstad på pressekonferansen

Flytende havvind har et fortrinn sammenlignet med bunnfast ved at teknologien kan benyttes i dype farvann.

Likevel finnes det i dag bare én flytende havvindpark i verden, nemlig Hywind Scotland som er bygget ut og drives av Equinor og som består av fem vindturbiner på 6 MW hver. 

Ennå ikke besluttet

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2,3 milliarder kroner til prosjektet, er ikke prosjektet endelig vedtatt bygget.

Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning, og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet, skriver regjeringen i en pressemelding.

En omlegging av kraftforsyningen på Snorre og Gullfaks krever at rettighetshaverne tar investeringsbeslutning og at myndighetene deretter godkjenner en endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven.

Som en del av denne prosessen skal blant annet hensynet til natur og havbruk utredes og vurderes, herunder forholdet til fiskeriaktivitet. Går alt etter planen, skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

Norske leverandører

Konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, takket for tildelingen.

– Nå skal Equinor sammen med partnerne bruke månedene framover til å modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sa han på pressekonferansen.

Han var enig med statsministeren at flytende havvind kan bli et nytt norsk industrieventyr.

– Norske leverandører var med å utvikle Hywind Skottland, der innholdet fra norske leverandører var mellom 30 og 40 prosent. Vi tror at norske leverandører vil spille en viktig rolle også i utviklingen av Hywind Tampen, sa Eitrheim.

–​  Ikke energipolitikk

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, sier i en uttalelse at det er positivt at det satses på utvikling av umodne teknologier som flytende havvind. 

–​ Hywind Tampen er et viktig prosjekt for å utvikle norsk kunnskap på et teknologiområde med store eksportmuligheter. Samtidig er det viktig å se på dette som næringspolitikk og ikke energipolitikk, hvor det er tverrpolitisk enighet om å avvikle støtten til fornybar kraftproduksjon og la markedet styre utviklingen. Vannkraft og vindkraft på land vil kunne levere nok fornybar energi i Norge til en langt lavere kostnad for kunden enn flytende havvind. For øvrig er vi opptatt av at slike store tildelinger ikke utestenger andre viktige FoU-prosjekter fra å få Enova-støtte, sier Kroepelien.

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.