Andreas Strandskog fra Forbrukerrådet i samtale med Siv Nesfossen fra Ustekveikja Energi (t.v.) og Linn Marie Knarvik fra Haugaland Kraft Energi på Energi Norges temadag om strømpriser og omdømme. Foto: Energi Norge

Forbrukerrådet rydder opp i strømpris­portalen

Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Fredag, 23 august, 2019 - 09:25

Det var politisk rådgiver Andreas Strandskog i Forbrukerrådet som orienterte om dette på et møte i Energi Norges temadag tidligere denne uken. Tilstede var rundt 30 deltagere fra strømselskaper over hele landet, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

-I løpet av den senere tiden har antall klager relatert til temaene energisektoren, inkludert AMS, økt med 21 prosent. Av dette utgjør klager på strømpris en vesentlig del, bekrefter Andreas Strandskog overfor Energiteknikk.

Nå vurderer Forbrukerrådet å fjerne strømprisavtaler med varighet under seks måneder. I tillegg er målet å sortere avtalevariantene på færre kategorier, for eksempel «spotpris», «fastpris» og «andre avtaler». Videre vil det bli innført strengere oppfølging og kontroll av aktørene. Det er også slik at Forbrukerrådet vil godkjenne innholdet i strømprisavtalene før de publiseres.

Det kan dessuten bli aktuelt å innføre strengere retningslinjer som aktørene må akseptere før de får tilgang til portalen, samt sanksjon av selskaper som bryter retningslinjene.

Energi Norge stiller seg inntil videre avventende til forslagene fra Forbrukerrådet, men ser definitivt et behov for å videreutvikle og forbedre prisportalen. Kundene har krav på å få vite hva de kjøper, hva det koster og hvor lenge det varer. Samtidig må det være rom for utvikling av nye produkter og kampanjetilbud, er den umiddelbare tilbakemeldingen fra Energi Norge.

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.