Solid resultat­forbedring for Eidsiva

Eidsiva Energi fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.
Fredag, 30 august, 2019 - 16:36

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. I tillegg til at produksjonsvolum og kraftpris har økt, har vi klart å holde kostnadsveksten nede. Noe av bedringen skyldes også at eierne konverterte sitt ansvarlige lån tilbake til egenkapital i november 2018, som medfører lavere rentebelastning i konsernet, sier konsernsjef Øistein Andresen i en pressemelding.

Den planlagte transaksjonen med Hafslund E-CO påvirker den offisielle regnskapsoppstillingen og vanskeliggjør en direkte sammenligning med fjoråret. Konsolidert på samme måte som tidligere ble driftsinntektene for Eidsiva konsernet 2.308 millioner kroner og økte med 12 prosent i forhold til første halvår i 2018.

Tilsvarende ble driftsresultatet 719 millioner kroner, mot 313 millioner kroner i første halvår 2018.

Spotprisen i NO1 økte fra 37 øre/kWh til 41,4 øre i første halvår sammenlignet med 2018. Realisert kraftpris er påvirket av pris- og valutasikringer og ble i første halvår 2019 37,6 øre/kWh mot 30,7 øre/kWh i 2018.

Etter netto finanskostnader på 133 millioner kroner ble resultat før skatt 633 millioner kroner. Med en skattekostnad på 210 millioner kroner, ble resultat etter skatt 421 millioner kroner.

Det er investert for 846 millioner kroner i første halvår. Av dette er 541 millioner kroner knyttet til investeringer i fiber og bredbånd i Innlandet.

I tillegg er 305 millioner kroner investert i nettvirksomheten for å øke leveringssikkerheten, og 130 millioner kroner er investert i tilknyttede selskaper som bygger ut fornybar energiproduksjon.

Eiernes behandling av transaksjonen med Hafslund E-CO er gjennomført både i Innlandet og i Oslo. Etableringen av de to nye konsernene med krysseierskap vil skje 30. september i år.

 

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.