Illustrasjonsfoto: Statnett

Statnett har bygd ferdig Namsos-Åfjord

Ble billigere enn antatt.
Fredag, 23 august, 2019 - 13:30

Etter at Snilldal-Surna ble ferdigstilt i juni, er dermed første byggetrinn av en ny ytre strømforbindelse mellom Namsos og Surnadal gjennomført.

Siste byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna innebærer utbygging mellom Åfjord og Snilldal, over Trondheimsfjorden. I henhold til konsesjonsvedtaket fra Olje- og energidepartementet skal denne kraftledningen senest være i drift i løpet av 2028, og Statnett har gitt signaler om at utbyggingen nærmer seg.

Forbindelsen mellom Namsos-Surna skal legge til rette for vindkraftanleggene på Fosen, i Snillfjord og Hitra, øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

Utbyggingen har pågått i tre år, tidsplanen har holdt og penger er spart.

– Prosjektet har gjennomført store besparelser som følge av et langsiktig arbeid med å få flere entreprenører inn i kraftledningsmarkedet, men også som følge av et pågående effektiviseringsarbeid i Statnett, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim i en pressemelding

Siden oppstarten av prosjektet i 2016 har kostnadsrammen til prosjektet blitt redusert med i underkant av 1 milliard kroner, fra et estimat på 3,400-3.700 millioner kroner til 2.450-2.780 millioner kroner, ifølge Statnett.

I løpet av høsten vil Statnetts entreprenører sette i stand veier og rydde opp i terrenget.

Fakta om første byggetrinn av Namsos-Surna:

Namsos – Åfjord

119 km 420 kV kraftledning

To nye stasjoner i Roan (Hofstad) og Åfjord

Berører kommunene Namsos, Namdalseid, Osen, Roan og Åfjord.

Oppstart juni 2016

Satt i drift august 2019

Snilldal - Surna

63 km 420 kV kraftledning

To nye stasjoner i Surnadal (Surna) og i Snillfjord (Snilldal)

Berører kommunene Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal

Oppstart juni 2016

Satt i drift juni 2019

 

 

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.