Illustrasjonsfoto: Statnett

Statnett har bygd ferdig Namsos-Åfjord

Ble billigere enn antatt.
Fredag, 23 august, 2019 - 13:30

Etter at Snilldal-Surna ble ferdigstilt i juni, er dermed første byggetrinn av en ny ytre strømforbindelse mellom Namsos og Surnadal gjennomført.

Siste byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna innebærer utbygging mellom Åfjord og Snilldal, over Trondheimsfjorden. I henhold til konsesjonsvedtaket fra Olje- og energidepartementet skal denne kraftledningen senest være i drift i løpet av 2028, og Statnett har gitt signaler om at utbyggingen nærmer seg.

Forbindelsen mellom Namsos-Surna skal legge til rette for vindkraftanleggene på Fosen, i Snillfjord og Hitra, øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

Utbyggingen har pågått i tre år, tidsplanen har holdt og penger er spart.

– Prosjektet har gjennomført store besparelser som følge av et langsiktig arbeid med å få flere entreprenører inn i kraftledningsmarkedet, men også som følge av et pågående effektiviseringsarbeid i Statnett, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim i en pressemelding

Siden oppstarten av prosjektet i 2016 har kostnadsrammen til prosjektet blitt redusert med i underkant av 1 milliard kroner, fra et estimat på 3,400-3.700 millioner kroner til 2.450-2.780 millioner kroner, ifølge Statnett.

I løpet av høsten vil Statnetts entreprenører sette i stand veier og rydde opp i terrenget.

Fakta om første byggetrinn av Namsos-Surna:

Namsos – Åfjord

119 km 420 kV kraftledning

To nye stasjoner i Roan (Hofstad) og Åfjord

Berører kommunene Namsos, Namdalseid, Osen, Roan og Åfjord.

Oppstart juni 2016

Satt i drift august 2019

Snilldal - Surna

63 km 420 kV kraftledning

To nye stasjoner i Surnadal (Surna) og i Snillfjord (Snilldal)

Berører kommunene Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal

Oppstart juni 2016

Satt i drift juni 2019

 

 

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.